Arkiv

Den så kallae Förbudsbilen vid Ekeborg, Värnamo, 19/8 1922.
Den 27 augusti 1922 genomfördes Sveriges första folkomröstning. På bilden syns en förbudsbil vid Ekeborg i Värnamo. Förbudsbilar försedda med budskap användes för att snabbt nå ut till allmänheten för att skapa opinion och värva röster. Bilden kommer från Jönköpings läns förbudskommitté.
En man som plockar fram en affisch ur ett arkiv.Sex startande i randiga byxor på en träbrygga, i bakgrunden ses det rykande startgeväret och bakom simmarna bl.a. en funktionär med startflagga. På sjön några roddbåtar. I bakgrunden skymtar bl.a. brandstationen och Munksjö AB. Från Simveckan i Jönköping 1915. Den så kallae Förbudsbilen vid Ekeborg, Värnamo, 19/8 1922. En grupp herrar, 14 personer, poserar framför spårvagnen som är på väg till ”Utställningen 1928” på A 6 kasernområde. Spårvagnsföraren syns på sin plats.Gymnastikuppvisning på större träscen uppbyggd i Apladalen i Värnamo. Över scenen hänger vimplar. På bilden ses ett 10-tal flickor i gymnastikdräkt; scenen kantas av publik. Bild från 1940-talet.

Region Jönköpings län bidrar till att bevara länets historia. Region Jönköpings län lämnar därför årligen verksamhetsbidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Storleken på bidraget bestäms årligen av nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Vad verksamheten förväntas utföra beskrivs i en uppdragsbeskrivning.

Folkrörelsearkiv

Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett regional arkiv för folkrörelse- och föreningslivet. Arbetar-, nykterhets-, väckelse- och idrottsrörelsen är de fyra folkrörelser till vilka man kan knyta majoriteten av de arkiv som ingår i Folkrörelsearkivets  arkivbestånd. Folkrörelsearkivet drivs som en ideell förening.

Folkrörelsearkivets huvuduppgifter är att

  • Samla och förvara handlingar, trycksaker, bilder och föremål från länets föreningar.
  • Ordna och förteckna insamlat material.
  • Inventera föreningsarkiv i länet.
  • Stimulera forskning om länets föreningshistoria.
  • Ge råd i arkivfrågor till länets organisationer.

Verksamheten finansieras genom statliga anslag, bidrag från Region Jönköpings län och länets kommuner samt av medlemsavgifter.