Kultur

Bruno Mathsson Design Residency

Hus ritat av Bruno Mathsson
Residenshuset i Värnamo, ritat av Bruno Mathsson. Foto: Peo Olsson

Region Jönköping County is establishing a new international residency in Värnamo, Bruno Mathsson Design Residency. The purpose of the residency is to offer an internationally working designer time for research, development, networking, and focus in a stimulating architectural environment, within the context of Vandalorum Museum of Art and Design and the extensive manufacturing industry of the region.

The Bruno Mathsson Design Residency 2024 is awarded to American designer Stephen Burks.

Region Jönköpings län etablerar ett nytt internationellt residens i Värnamo, Bruno Mathsson Design Residency. Syftet med residenset är att erbjuda en internationellt verksam designer tid för efterforskning, utveckling, nätverkande och fokus i en stimulerande arkitektonisk miljö, i samarbete med Vandalorum och regionens omfattande tillverkningsindustri.

Bruno Mathsson Design Residency 2024 tilldelas den amerikanske designern Stephen Burks.

Bruno Mathsson Design Residency (english)

Welcome to apply to the new Bruno Mathsson Design Residency in Värnamo, Sweden. All international designers, based outside of Sweden are welcome to apply. The resident is offered to stay for a month in a groundbreaking house designed by the influential architect and furniture designer Bruno Mathsson (1907–88). The house, from 1955, is located in Bruno Mathsson’s hometown of Värnamo in Småland and was originally commissioned by Sven Lundh (founder of Källemo).

The Bruno Mathsson Design Residency is run by the Region Jönköping County and hosted by Vandalorum Museum of Art and Design (www.vandalorum.se). During the residence period, the designer is offered visits to the extensive furniture and manufacturing industry in the Jönköping region, based on the designer’s choice and interests. The designer is also offered a tour to Bruno Mathsson’s private home and the Mathsson Center and is invited to give a public lecture at Vandalorum during the residence period.

The purpose of the residency is to offer an internationally working designer time for research, development, networking, and focus in a stimulating architectural environment, within the context of Vandalorum and the extensive manufacturing industry of the region.

Location
Värnamo is a town situated in the middle of Småland, about 390 km from Stockholm and 230 km from Copenhagen. The region presents a mixture of forest and lakes.

Language
English, Swedish

Founded
2023

Duration
1 month. The dates for 2024 are May 15–June 15.

Who can apply?
All international designers working outside of Sweden can apply. You need to have finalized your studies and work professionally in the field of design.

What is included?
Included in the residency are travels to and from Värnamo, Sweden, a month stay at the Bruno Mathsson house (as the only occupant), and a stipend of 20 000 SEK to cover living expenses, additional travels, and other personal or professional expenditure.

Deadline
The application deadline is November 12, 2023. The selected designer for the residency of 2024 will be informed within 8 weeks from the application deadline.

Application guidelines
Please send the following application documents to bildochform@rjl.se, with deadline November 12, 2023:

  • Project outline (300–500 words)
  • CV
  • Portfolio (10-15 images)


Jury
Dr. Mateo Kries, Director, Vitra Design Museum
Jenny Nordberg, designer
Magnus Jonsson, Culture director, Region Jönköping County
Lennart Alves Gernes, Art and Design Developer, Region Jönköping County
Elna Svenle, Museum Director, Vandalorum

Questions
Questions regarding the residency can be emailed to lennart.alvesgernes@rjl.se

The Bruno Mathsson Design Residency is run by Region Jönköping County and hosted by Vandalorum Museum of Art and Design, with support by IASPIS/The Swedish Arts Grants Committee International Programme for Visual and Applied Art, Region Jönköping County and Värnamo Municipality, in collaboration with the entrepreneur and collector Johan Sjöberg, Bruno Mathsson International, and the Karin and Bruno Mathsson Foundation.

Bruno Mathsson Design Residency (svenska)

Välkommen att ansöka till den nya Bruno Mathsson Design Residency i Värnamo. Alla internationella formgivare och designers, som är baserade utanför Sverige, är välkomna att ansöka. Residenset erbjuds under en månad i ett hus designat av den inflytelserika arkitekten och möbeldesignern Bruno Mathsson (1907–88). Huset, från 1955, är beläget i Bruno Mathssons hemstad Värnamo i Småland och beställdes ursprungligen av Sven Lundh (grundare av Källemo).

Bruno Mathsson Design Residency drivs av Region Jönköpings län och med värdskap av konst- och designmuseet Vandalorum (www.vandalorum.se). Under vistelseperioden erbjuds designern besök inom den omfattande möbel- och tillverkningsindustrin i Jönköpingsregionen, baserat på designerns val och intressen. Designern erbjuds även en rundtur i Bruno Mathssons privata hem och Mathsson Center och är inbjuden att hålla en offentlig föreläsning på Vandalorum under vistelseperioden.

Syftet med residenset är att erbjuda en internationellt verksam designer tid för forskning, utveckling, nätverkande och fokus i en stimulerande arkitektonisk miljö, inom ramen för Vandalorum och regionens omfattande tillverkningsindustri.

Plats
Värnamo är en stad belägen i mitten av Småland, cirka 390 km från Stockholm och 230 km från Köpenhamn. Regionen erbjuder en blandning av skogar och sjöar.

Språk
Engelska, svenska.

Grundat
2023

Varaktighet
1 månad. Datumen för 2024 är 15 maj – 15 juni.

Vem kan ansöka
Alla internationella formgivare och designers som arbetar utanför Sverige kan ansöka. Du måste ha avslutat dina studier och arbeta professionellt inom designområdet.

Vad ingår?
I residenset ingår resor till och från Värnamo, Sverige, en månads vistelse i Bruno Mathssons hus (som enda boende) samt ett stipendium på 20 000 SEK för att täcka levnadskostnader, ytterligare resor och andra personliga eller professionella utgifter.

Sista ansökningsdatum
12 november 2023. Den utvalda designern för residensen 2024 kommer att informeras inom 8 veckor från ansökningens sista dag.

Instruktioner
Vänligen skicka följande ansökningsdokument till bildochform@rjl.se senast den 12 november:

  • Projektbeskrivning (300-500 ord)
  • CV
  • Portfölj (10-15 bilder)

Jury
Dr. Mateo Kries, museichef, Vitra Design Museum
Jenny Nordberg, designer
Magnus Jonsson, kulturchef, Region Jönköpings län
Lennart Alves Gernes, bild- och formutvecklare, Region Jönköpings län
Elna Svenle, museichef, Vandalorum

Frågor
Frågor angående residenset kan mejlas till lennart.alvesgernes@rjl.se

Bruno Mathsson Design Residency drivs av Region Jönköpings län och med värdskap av konst- och designmuseet Vandalorum, med stöd av IASPIS/Konstnärsnämndens internationella program inom bild- och formområdet, Region Jönköpings län och Värnamo kommun, i samarbete med entreprenör och möbelsamlare Johan Sjöberg, Bruno Mathsson International och Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons fond.