Utvecklingsprojekt

Kvinna som dansar
Rörande Rörelse är en undersökande föreställning som suddar ut gränserna mellan dans, ny teknik, hemslöjd och musik. Publiken är medskapare, varje kväll projiceras videominnen från dagen på Jönköpings läns museums stora fönster ut mot bussgatan. Foto: Johan W Avby
dansareKvinna som dansar

Region Jönköpings län arbetar främjande av danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

DansResearch

En närstudie av ett konstnärligt arbete, som utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning.

DANSspår

Projektet DANSSpår ska verka för att dansen får en tydligare närvaro i länet genom att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, öka kunskapen kring professionell dans i länet, samt residens och publikutveckling. För att den professionella dansens närvaro ska öka i länet. För att få fler spelplatser, ökad kunskap om dans som konstform och mer konstnärligt skapande i länet. 

Läs mer om DANSSpår, webbplatsen Utveckling i Jönköpings län