Filmpedagogik

Ett barn som gör film

Film och rörlig bild är pedagogiska redskap som ger möjlighet till nya kommunikationsvägar i lärandeprocesserna.

Utvecklingsprojekt

Filmlinje - Animerad film

Kulturskolan vill försöka nå nya målgrupper genom en ny filmlinje med fokus på att göra animerade filmer. Syfte med projektet är att nå barn och ungdomar som vanligtvis inte söker sig till Kulturskolan. Verksamheten kommer att förläggas på Råslätt, Öxnehaga, Södergård och Österängen. Kultur och utveckling film har fått uppdraget att starta upp projektet och genomföra det på  Öxnehaga samt Österängen av Kulturskolan och Jönköpings kommun.

Projektet avslutas 2019-06-30.

Filmrikets läroplattform

Filmriket är ett nationellt projekt vill ta fram en digital filmpedagogisk plattform för skolor. Läroplattformen ska hjälpa barn och unga att utveckla sin kreativa förmåga och digitala kompetens, och därmed även stärka deras personliga utveckling.

Filmrikets läroplattform, Utveckling i Jönköpings län