Filmproduktion

Produktionsdelen fokuserar på nätverksbygge, workshops, coaching och riktar sig främst till unga, vuxna och äldre filmare.

Filmklubb och nätverksträffar

Filmklubben riktar sig främst till unga, vuxna och äldre filmare som arbetar med och/eller vill utveckla sig inom filmområdet. Vi arrangerar nätverksträffar som är öppna för alla. Det kan vara masterclasses, filmvisningar, träffar kring ett ämne eller med inbjudna gäster. Vi arrangerar också workshops i inom filmutvecklingens olika områden.

Coachning

I mån av tid erbjuder vi:

  • Stöd i att skriva projektbeskrivningar och ansökningar
  • Stöd att analysera filmidéer och få tips till den fortsatta arbetsprocessen
  • Manusutveckling

Nyhetsbrev

Genom vårt nyhetsbrev tipsar vi om utbildningar, regionala stödinsatser, utlysningar, workshops och andra filmaktiviteter i länet, Sverige och internationellt.

Lån av utrustning

Det finns möjlighet att i mindre omfattning låna filmteknik, till exempel HD videokameror samt en semiprofessionell kamera med DV-band-teknik.

Kortfilmsstöd

Under 2021-2022 delar Region Jönköpings län ut produktionsmedel till kortfilm inom fiktion med maxlängd 15 min. Stödet går under namnet GAZE - nya filmröster, och syftar till att nya röster och talanger får möjlighet att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen.

Mer information om Gaze

Projektbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Projektbidraget syftar till att stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Det går att söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktionsstadium.

Projektbidrag film: manus- och förproduktionsstöd (extern länk)