Ansökan Gaze

Här ansöker du till GAZE nya filmröster senast 1 september 2021

Vill du söka med en video istället för att skriva?
Budget? Hur mycket vill du söka? *
Genom att klicka "Skicka ansökan" godkänner du hur vi hanterar dina personuppgifter. Obs! Ansökningarna är hemliga och bara personer som jobbar med projektet läser och tittar på ansökningarna, inga andra! Frågor? Maila till charlotta.miller@rjl.se