Om Gaze - regler och kriterier

Logotyp i svartvitt som lyder "Gaze - nya filmröster".
Sista ansökningsdag är den 1 september 2021.

Syfte

Region Jönköpings län har erhållit Svenska Filminstitutets stöd, Talent to Watch, som är en del i att säkerställa att nya röster och talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen. Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

I Jönköpings län kommer stödet delas ut under projektnamnet GAZE-nya filmröster som produktionsmedel till kortfilm inom fiktion med maxlängd 15 minuter.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för dig från 16 år och uppåt, boende och/eller verksam i Jönköpings län. Stödet kan sökas av juridiska personer, organisationer och föreningar och enskilda individer med F-skatt. Om du inte passar in i ovan nämnda ekonomiska modeller, kan du ändå söka och om du går vidare blir du matchad att arbeta tillsammans med en mentor, ett studieförbund eller ett produktionsbolag.

Hur mycket kan du söka?

GAZE mini 10 000 kr – ett mindre stöd för en enklare filmidé.

GAZE maxi 30 000 kr – ett större stöd för en mer komplicerad filmidé.

Hur söker du?

Steg 1 – Skicka in din ansökan med din filmidé via anmälningssidan här. Ett urval görs för vilka som går vidare till steg två.

Steg 2 – Om du blir uttagen, kommer du att bli kallad till en intervju. Tillsammans pratar vi igenom din idé och vad projektet har för behov och mått av genomförbarhet. Eventuellt kan du bli matchad att jobba med en mentor, ett studieförbund eller produktionsbolag. Ett urval görs för vilka som går vidare till steg tre.

Steg 3 – Om du går vidare, ska du skriva en projektbeskrivning där du formulerar din filmidé med vision, budget och tidsplan. Vi stöttar dig i detta arbete tills projektbeskrivningen är färdigformulerad.

Steg 4 – När projektbeskrivningen är godkänd betalas stödet ut.

Ansökningsperiod

GAZE – ny filmröster kortfilmsstöd kan sökas under perioden 2021-06-23 till och med 2021-09-01.

Villkor

 • För dem som erhåller kortfilmsstödet ingår det att delta i kortare workshops i: idéutveckling, manus, regi och producentskap. Kurserna äger rum under kvälls- och helgtid. De kan äga rum i annat län, så räkna med viss restid.
 • Kortfilmen får max vara 15 minuter lång.
 • Filmprojektet genomförs och spelas in i länet.
 • Minst en A-funktion i teamet, bor eller verkar i länet.
 • De sökande måste själva ha kommit på historien som ska filmas.
 • Den sökande behöver inte kunna tala svenska, men däremot kunna förstå svenskt tal och text. Det går bra att kommunicera och skriva på engelska.

Vad stödet inte delas ut till

 • Stödet ges inte till projekt som genomförs inom ramen för en utbildning.
 • Stödet får inte användas för kommersiell verksamhet.
 • Fler sökande kan inte söka för samma projekt.

Hur bedöms ansökan?

En referensperson går igenom inkomna ansökningar tillsammans med filmutvecklaren inom Region Jönköping län. Referenspersonen har ingen koppling till länets kulturliv, men stor erfarenhet inom filmproduktion. Referenspersonens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån stödets kriterier. I samtalet ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Vi strävar också efter att dela ut stödet till en mångfald av berättelser och perspektiv inom fiktion och med en fördelning 50/50 mellan könen.

Färdigställande av filmen

 • Region Jönköpings län och projektets logotype GAZE - nya röster ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, omslag, affischer, webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media. Logotyper finns att tillgå på begäran.
 • Sökanden ska löpande hålla Region Jönköpings län underrättade om projektets utveckling, både under produktionen och under distributionsfasen efteråt.
 • Region Jönköpings län tilldelas en icke-exklusiv visningsrätt av den färdiga filmen.
 • Region Jönköpings län förbinder sig att inte visa filmen offentligt före filmens premiär eller på andra sätt som försvårar annan distribution. Region Jönköpings län visar aldrig filmen utan att först ha kontaktat filmens producent.
 • Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera ett digitalt press- och informationsmaterial bestående av filmens produktionsuppgifter, två högupplösta bilder ur filmen, ett foto på filmaren/regissören och en kort katalogtext/synopsis. Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera en kopia av den färdiga filmen i bästa möjliga kvalitet.

När får du besked?

Om du går vidare till första intervjun kontaktar vi dig via e-post till den e-postadress som angetts i ansökan senast den 10 september. På grund av tidsbrist skickar vi inte ut motivering om ett nekande beslut. Vill du däremot få muntlig feedback på din ansökan är du välkommen att höra av dig per telefon till filmutvecklaren. Avslag på en ansökan kan inte överklagas.

Beviljat stöd

Beviljade stödmottagare skickar en E-faktura enligt dessa föreskrifter. Betalningsvillkor 30 dagar.

Redovisning

 • Inom 12 månader efter att stödet betalats ut, ska ekonomisk redovisning ske i form av en skriftlig rapport. Kvitton behöver inte lämnas in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. Den sökande blir återbetalningsskyldig om man inte fullföljt uppsatt tidsplan utan någon förklaring och kontakt med Region Jönköpings län.
 • Region Jönköpings län beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.