Broderigruppen Robyggarna

Träffar där vi broderar och inspirerar varandra. Inga måsten, vi har bara roligt. Alla är välkomna.

Träffar 2019

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Tid: Klockan 17.30

Plats: Hemslöjdens Hus om inget annat anges.