Kulturforum

Kulturforum är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.

Kulturforum 2018

Kulturtinget har bytt skepnad, nu kallar vi vår årliga mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer för Kulturforum!

Dokumentation dialoger Kulturforum 2018(pdf-fil 436 KB)

Kulturting 2017

Dokumentationen från kulturtinget den 11 mars 2017. Fokus på regional kulturplan 2018-2020.

Program Kulturting 11 mars 2017(pdf-fil 69 KB)

Sammanfattning från dialogmötena(pdf-fil 2293 KB)

Sammanfattningsövning 35:an(pdf-fil 251 KB)

Åsikts- och anslagstavlan(pdf-fil 740 KB)

Bilder från mentometerövningarna(pdf-fil 441 KB)

Arbetsprocessen för att ta fram den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020.

Kulturting 2016

Tema för dagen var ”Kultur för alla i ett öppet samhälle”. Cirka 180 personer samlades i Kulturhuset Spira.

Program Kulturting 10 mars 2016(pdf-fil 258 KB)(pdf-fil 60 KB)

Tilliten och det svenska samhällskontraktet: historiska rötter, samtida utmaningar med Lars Trägårdh(pdf-fil 2577 KB)

Kultur för vem? Kultur av vem? med Sverker Härd(pdf-fil 385 KB)

Bortom vi(t) & dom - Att prata om att prata om det med Barakat Ghebrehawariat(pdf-fil 25843 KB)

Utvärdering Kulturting 2016(pdf-fil 503 KB)

Kulturting 2015

Första Kulturtinget med den nya kulturplanen hölls på Kungsporten i Huskvarna. Tema för dagarna var barn- och ungdomskultur, eftersom det är ett prioriterat område i den regionala kulturplanen 2015-2017. Första dagen samlades 150 personer med engagemang i kulturen på olika sätt och andra dagen samlades 50 av länets kulturpolitiker.

Utvärdering Kulturting 2015(pdf-fil 958 KB)

Kulturens mötesplats 12 mars 2015

Program kulturens mötesplats 12 mars(pdf-fil 149 KB)(pdf-fil 61 KB)

Presentation från "Varför slutande vi med telefoner, vi är alla cyborgs" med Max Valentin(pdf-fil 7020 KB)

Presentation från "Med blicken bortom - om barnboken som kulturbärare" med Anna Hjerpe(pdf-fil 5730 KB)

Presentation från "Att vara ung i - Då, Nu, Sen" med Tomas Ribba(pdf-fil 793 KB)

Kulturpolitisk dialog 13 mars 2015

Presentation från "Kommunikation och dialog för hållbar demokratiutveckling" av Anders Nordh(pdf-fil 9375 KB)

Presentation från Kulturrådet av Mika Romanus, Erik Åström och Bongi MacDermott(pdf-fil 2031 KB)

Presentation av regional konst- och kulturpolitik med Jörgen Lindvall(pdf-fil 248 KB)

Program kulturpolitisk dialog 13 mars(pdf-fil 105 KB)(pdf-fil 45 KB)