Konstområdesdialoger

Stora teatermasker hänger ner från taket.
Kulturaktörer, civilsamhället, tjänstepersoner och politiker bjuds in till dialogerna. Foto: Johan Avby Werner

Samråd och samverkan är nödvändigt för att stärka utvecklingen av kultur i Jönköpings län.

Kulturutveckling, Region Jönköpings län, bjuder därför in till årlig dialog med länets kulturaktörer med syftet att stärka utvecklingen, gemensamt identifiera utmaningar och utforska möjligheter till nya initiativ för att uppnå målen i den regionala kulturplanen. Dialogerna syftar även till att följa upp den regionala kulturplanen och dess handlingsplaner. Inbjudna till dialogerna är kulturaktörer, civilsamhället, tjänstepersoner och politiker. Konstområdesdialoger genomförs i november varje år och möjlighet till digital närvaro ges på alla dialoger. Konstområdesdialogerna följs upp av den årliga mötesplatsen Kulturforum i mars.


Årets dialoger genomförs följande datum:

 • Litteratur och yttrandefrihet
  3 november kl. 15.00-17.00, Ryhovs herrgård samt digitalt
 • Arkiv, museum och kulturarv
  7 november kl. 14.00-16.00, digitalt
 • Teater, dans, samtida cirkus och annan scenkonst
  14 november kl. 15.00-17.00, digitalt
 • Spelkultur
  14 november kl. 15.00-17.00, digitalt
 • Hemslöjd, bild och form
  16 november kl. 15.00-17.00, Jönköping (lokal ej klar), samt digitalt
 • Dialog kvällstid för de som inte kan delta på dagtid (alla konstformer)
  16 november kl. 18.00-20.00, digitalt
 • Kultur för barn och unga
  17 november kl. 16.00-18.00, digitalt
 • Musik, genomförs i februari 2023
  (datum kommer senare)
 • Film, genomförs i februari 2023
  (datum kommer senare)


Länk för digital närvaro skickas ut ett par dagar innan varje dialog.

Anmälan konstområdesdialoger 2022(Extern länk)