Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för den regionala och lokala utvecklingen på flera sätt.

Jönköpings län är ett produktionscentrum i Sverige med lång tradition inom trä- och verkstadsindustri. Men jämfört med övriga län och regioner i Sverige har Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt strukturellt komplement till den traditionella industrin.

En stärkt KKN-sektor kan till exempel ha positiv inverkan på arbetstillfällen, turistintäkter, identitetsskapandet, en god livsmiljö, för att få unga människor att stanna och återvända, öka upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en diversifiering av näringslivsstrukturen.