Yttrandefrihet och fristad

Kvinna som håller ett foto
Region Jönköpings län tar emot fristadsförfattare. Genom att ta emot fristadsförfattare slår Sverige ett viktigt slag för yttrande- och pressfriheten. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar med kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle och som ett verktyg för integration.

Det fria ordet och yttrandefriheten är en självklarhet i Sverige. Men i många länder är den starkt begränsad och många riskerar liv och hälsa för sig själv och sina anhöriga genom att utöva sitt yrke.

I Sverige har har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starka traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Region Jönköpings län tror på kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle, där kulturerna och de konstnärliga uttrycken kan färgas av varandra och blandas och därmed skapa ett mer dynamiskt, öppnare och modigare samhällsklimat.

Vi är en fristadsregion

Region Jönköpings län är en fristadsregion och vi kan ta emot fristadsförfattare. Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga program då det viktigaste kriteriet vid val av författare inte är de konstnärliga meriterna utan behovet av att komma i säkerhet och/eller för att få sin röst hörd och sina texter publicerade.

Region Jönköpings läns fristadsuppdrag

Fristadsförfattare 2020 -

I februari 2020 tog Region Jönköpings län emot sin tredje fristadsförfattare, irakiske poeten och scenkonstnären Ali Thareb (född 1988).

Thareb har publicerat tre poesiböcker på arabiska och en bok på både arabiska och franska utgiven i Frankrike 2018. Hans texter ingår i poesiantologier på franska, turkiska och arabiska. Hans diktsamling ”Ömsint man från knivarnas rike” kom i juni i år. Den är tvåspråkig; på svenska och arabiska. Översättning till svenska av Jasim Mohamed. Ali Thareb medverkar även i "Skapande liv En fristadsantologi" utgiven av Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen.

Thareb vill med sina dikter försöka att ta ”hämnd” på verkligheten genom personifiering och livliga bilder som återspeglar den dystra, tragiska, brutala och fula verkligheten i det dagliga livet i Irak.

2014 grundade Thareb ”The Cultural Militia” tillsammans med vännerna, de irakiska poeterna och scenkonstnärerna, Mazen Mamouri, Muhammad Karim och Kazem Khanjar. Sett som pionjärer i en ny litterär och konstnärlig rörelse i det irakiska kulturlivet, är ”The Cultural Militia” ett poetiskt kulturprojekt som motsätter sig våldsamma operationer i Irak i dess olika former. Med sina performances framför de poesi på de farligaste platserna i Irak; på kyrkogårdar, explosionsplatser, gränspunkter, landminfält och även flytandes på vatten för att skildra drunknade flyktingar.

I april medverkade Thareb i Rutan, Värnamo, med en uppläsning: Artikel i Jönköpings-Posten(Extern länk)

Thareb medverkade i det regionala projektet Kulturfesten 2020 med poesiuppläsning av hans verk ”Letters about tears” som filmades av Johan Werner Avby på Jönköpings läns museum. Översättningen finns att läsa på Kulturfesten.nu(Extern länk).

Se hans poesiuppläsning "Letters about tears".

Fristadsförfattare 2016-2018

2016 tog Region Jönköpings län emot sin andra fristadsförfattare: Ali Al Ibrahim. Han är journalist och dokumentärfilmare från Syrien.

Under sin fristadsvistelse kunde han slutföra dokumentärfilmen One Day in Aleppo; en film som visades i 27 internationella filmfestivaler. Filmen tilldelades även 10 olika internationella priser, till exempel:

  • Jury Special Mention for Short Documentary Film at Visions du Réel, Switzerland
  • Best Documentary Short at London Independent Film Awards, UK
  • Audience Award - Best International Short Film at Festival de Cine de Madrid, Spain
  • Best OFF Award - Middle East Now Festival 2018‏‏
  • Best Young Journalist Award 2018 BBC UK

Trailer till One Day in Aleppo(Extern länk)

I slutet av sin fristadsperiod skrev Ali Al Ibrahim boken Syrien lever och dör.

Fristadsförfattare 2014-2016

2014 tog Region Jönköpings län emot sin första fristadsförfattare i samarbete med Jönköpings kommun – en kvinnlig poet, författare och människorättsaktivist från Honduras. Fristadsförfattaren fick en fristad för att kunna fortsätta sitt författarskap utan hot, trakasserier och förföljelse.

Under sin fristadsvistelse föreläste och berättade hon om situationen i Honduras, bland annat på flera bibliotek i Jönköpings län, gett intervjuer i tidskrifter, radio och tv och deltagit i flera internationella konferenser om yttrandefrihet. Hon har deltagit med uppläsning på Bokmässan i Göteborg. Tillsammans med sin man producerade hon utställningen ”Between death and dance” som visades runt om i länet samt skrivit och publicerat flera böcker.

Medlem i nätverket ICORN

För att kunna verka som fristadsregion är Region Jönköpings län är medlem i ICORN – International Cities Of Refuge Network. ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare från länder där yttrandefriheten är beskuren.

De samarbetar med med Internationella PEN som genom sin underavdelning Writers in Prison Committee (WiPC) ansvarar för att kontrollera den sökandes skyddsbehov och bakgrund.

Idag finns det många fristäder/regioner över hela världen och det blir fler och fler i Sverige.

Region Jönköpings läns arbete har skapat ett intresse från fler kommuner om att bli fristad. Arbetet har dessutom gett regionen en utgångspunkt på den internationella arenan vad gäller ny kunskap och nya nätverk för en vidareutveckling av arbetet med yttrandefrihet.