Regionbibliotek

Unga människor vid en dator runt ett bord och en äldre kvinna som läser en bok.
Syftet är att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Foto: Gudrun Romeborn

Regionbibliotek Region Jönköpings län har i uppdrag att i nära dialog med folkbiblioteken i länets kommuner främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Den regionala biblioteksverksamheten verkar utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar. Syftet är att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. 

Regional biblioteksplan 2018-2020(pdf-dokument)

Regional biblioteksverksamhet söker och förmedlar nya kunskaper samt prövar nya metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan. Regionbibliotek Region Jönköpings län initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer, samt bygger nätverk och knyter kontakter både inom och utom bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom ett analyserande förhållningssätt. I verksamheten ryms även internationella utblickar och kontakter.

Regionbibliotekets verksamhetsberättelse ingår i Verksamhetsberättelse Kulturutveckling 2020(pdf-dokument)

Vi fokuserar på utveckling inom följande områden

Biblioteksarenan

Digital delaktighet och kompetens

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Kalendarium

 

Region Jönköpings län har ett nytt system för anmälningar till kurser och konferenser. För att anmäla dig till en aktivitet behöver du första gången registrera ett konto. Välj den aktivitet du vill anmäla dig till, klicka på Läs mer. På sidan du kommer till, klickar du på knappen Registrera och fyller i dina uppgifter. Nästa gång du vill göra en anmälan till en aktivitet klickar du på Registrera och sedan Gå till inloggningssidan, där du loggar in med dina uppgifter.

Regionbibliotekets kalendarium når du via denna länk:

Kalendarium för kompetensutveckling, möten med mera