Digital delaktighet och kompetens

Ett barn står och tittar ner på en stor digital skärm.
Regionbiblioteket stödjer Glänta - barnbibliotek på sjukhus, i att prova nya digitala verktyg och metoder. Foto: Johan Werner Avby

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbibliotekens roll som aktör i den digitala samhällsutvecklingen.

På så sätt skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Detta sker genom att

  • Stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK)
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
  • Samverka med andra aktörer inom digital utveckling
  • Synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala utvecklingen.

Utvecklingsprocesser

Digitalt först med användaren i fokus 2.0

Det nationella projektet avslutades vid årsskiftet 20/21. Vi fortsätter satsningen i Jönköpings län under rubriken Digitalt först med användaren i fokus 2.0 genom:

  • utbildningen Att leda bibliotekens digitala transformation, med ett 20-tal bibliotekschefer tillsammans med bibliotekspersonal.
  • stöd i att ta fram handlingsplaner för digital kompetens- och verksamhetsutveckling samt stöd för att aktivt utveckla och omsätta sin digitala kompetens i verksamheten med användaren i fokus.
  • workshops kring boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi”.
  • lärresursen Digiteket, som utvecklats under projekttiden och som finns kvar och fylls på med nytt material. Den är fortsatt tillgänglig på Digiteket(Extern länk) (extern länk).
  • erbjudande om handledarutbildning i Minibladets reporterskola med start hösten 2021.