Regionbibliotek - kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som regionbiblioteket erbjuder och även anmäla dig till dessa.

September/oktober
Kom igång med 360-film och VR

Vaggeryds bibliotek har i projektet VingRot utforskat hur man kan arbeta digitalt med kulturarv, där 360-kamera och VR har varit verktyg. VR-installationen Glänta har varit en del av VingRot, vilken turnerat på några av länets folkbibliotek. Regionbiblioteket stöder projektet och för att sprida erfarenheter till bibliotek i länet vill vi under 2021 inspirera till att prova i er verksamhet. Mia Olausson, bibliotekarie på Vaggeryds bibliotek och projektledare för projektet VingRot, erbjuder workshop för bibliotekspersonalen på plats i er kommun under september-oktober.

Bokning sker genom Mia Olausson, mia.olausson@vaggeryd.se, telefon: 0393-678799.

Läs mer om Kom igång med 360-film och VR (pdf)(pdf-fil 190 KB)

19-20 oktober

Bibliotekschefsinternat

Plats:  Isaberg Höganloft, Hestra. Vi bor i stugor för två, i eget rum med delat badrum.
Tid:  Start tisdag 19 oktober kl 12.00 och vi avslutar med lunch kl 12.30 onsdag 20 oktober.
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer i Jönköpings län

Under lång tid har vi träffats digitalt till bibliotekschefsmöten och nu längtar vi efter att mötas IRL. Med fokus på bibliotekschefsnätverket som en relevant plattform skapar vi gemensam förståelse och får möjlighet att samtala om aktuella frågor som vi vill fördjupa under 2022.

Förutsättningar: Regionbiblioteket står för konferensavgiften. Som deltagare bidrar du med din tid och ditt engagemang. Du förbereder dig utifrån några frågor som arbetsgruppen tar fram och som du får per e-post i förväg. För att internatet ska bli givande förutsätter vi att minst 10 kommuners bibliotekschefer anmäler sig. 

Detaljerat program kommer.

Anmälan(Extern länk) senast 10 september. Ange eventuellt önskemål om specialkost.

26 oktober

Träffpunkt biblioteksplaner

Plats: Digitalt
Tid: kl.09.00-11.30
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län.

Kungliga biblioteket har enligt Bibliotekslagen, uppdraget att tillsammans med regionbiblioteken och kommunerna följa upp hur antagna biblioteksplaner utformats och hur de används. Två gånger om året arrangeras därför Träffpunkt biblioteksplaner.
Höstens Träffpunkt biblioteksplaner fokuserar på frågan; om och hur biblioteksplanen används under en kris: Biblioteksplanen – ett verktyg under krisen?

Tillfället är digitalt och någon anmälan behöver du inte göra. Länk till sändningen kommer att publiceras på KB’s hemsida under oktober.

Läs mer om Träffpunkt biblioteksplaner(Extern länk) 

Uppföljande samtal Träffpunkt biblioteksplaner

Regionbiblioteket bjuder in länets bibliotekschefer till ett digitalt uppföljande samtal samma dag, kl.13.00-14.30.

• Var det någon programpunkt i innehållet som du tyckte var särskilt intressant?
• Var det något du hörde eller någon fråga du skulle vilja fördjupa och diskutera i vårt län?

Välkommen med din anmälan till regionbibliotekets uppföljande samtal.
Länk till mötet skickas till anmälda 25 oktober.

Anmälan (Extern länk)

26 oktober

Om barns delaktighet – barnrättskonferens med tema demokrati

Plats: Digitalt

Tid: kl. 08.30-16.20
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se

Barnrättskonferensen med temat demokrati genomförs digitalt den 26 oktober. Konferensen är kostnadsfri med programpunkter inom tre olika spår:

  • Barns delaktighet i samhället
  • Barns delaktighet i sitt eget liv
  • Barns delaktighet på nätet

Konferensen arrangeras av fokusgrupp Barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University, Jönköpings kommun, barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Rädda Barnen.

En av de valbara föreläsningarna Nyfikenhet till lärande, handlar om Letterbox Club

 Läs mer och anmäl dig här.(Extern länk)

22-23 november

Internetdagarna

Plats:  Digitalt
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Deltagare i kursen Att leda bibliotekens digitala transformation

Regionbiblioteket erbjuder deltagarna i kursen Att leda bibliotekens digitala transformation biljetter till årets Internetdagar.

Du väljer själv om du vill delta en eller båda dagarna. Efter Internetdagarna deltar du tillsammans med övriga kursdeltagare i ett uppföljande samtal 3 december kl 10-12.

Vad tyckte du var särskilt intressant för din verksamhet? Vilka kopplingar till er ”digitala resa” och kursen Att leda bibliotekens digitala transformation kan du göra?

Anmälningslänk skickas via mejl till deltagarna.

Anmälan senast 6 oktober.

25 november

Att leda bibliotekens digitala transformation

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: kl. 10-12
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Deltagare i kursen ”Att leda bibliotekens digitala transformation”

Regionbibliotek erbjuder deltagare i vårens kurs "Att leda bibliotekens digitala transformation" biljetter till årets Internetdagar. Efter Internetdagarna deltar du tillsammans med övriga kursdeltagare i ett uppföljande samtal

Vad tyckte du var särskilt intressant för din verksamhet? Vilka kopplingar till er ”digitala resa” och kursen Att leda bibliotekens digitala transformation kan du göra?

Länk skickas till deltagarna 24 november.

Anmälan(Extern länk)