Kultur

Konstområdesdialoger

Samråd och samverkan är nödvändigt för att stärka utvecklingen av kultur i Jönköpings län.

Kulturutveckling, Region Jönköpings län, bjuder därför in till årlig dialog med länets kulturaktörer med syftet att stärka utvecklingen, gemensamt identifiera utmaningar och utforska möjligheter till nya initiativ för att uppnå målen i den regionala kulturplanen.

Dialogerna syftar även till att följa upp den regionala kulturplanen och dess handlingsplaner. Inbjudna till dialogerna är kulturaktörer, civilsamhället, tjänstepersoner och politiker. Konstområdesdialoger genomförs i november varje år och möjlighet till digital närvaro ges på alla dialoger.

Konstområdesdialogerna följs upp av den årliga mötesplatsen Kulturforum i mars.


Årets dialoger genomförs följande datum:

 • Dans/Cirkus
  7 november kl. 17.00
 • Film
  8 november kl. 18.00
 • Barn och unga
  9 november kl. 15.00
 • Musik
  14 november kl. 17.00
 • Museum/kulturarv/arkiv
  15 november kl. 14.00
 • Litteratur och yttrandefrihet, Ryhovs herrgård
  16 november kl. 15.00
 • Hemslöjd
  13 nov kl 17.00
 • Bild och form
  15 november kl 18:00
 •  Teater/musik
  Datum kommer inom kort

Anmäl dig här! (Extern länk)