Låg klimatpåverkan

Kvinna laddar elcykel vid laddstolpe.
Foto: Johan W Avby

Vårt mål är att våra verksamheter är klimatanpassade, att vi använder fossilfria bränslen och att vi inte påverkar klimatet negativt.

Vi energieffektiviserar

Vi gör mycket för att energieffektivisera lokalerna i vår verksamhet. Och vår energiförbrukning är låg i jämförelse med andra regioner och landsting.

Exempel på energieffektiviserande åtgärder vi gjort är till exempel förbättrad ventilation, utbyte av äldre armaturer till energisnålare teknik och utbildning av personal i energieffektivisering. Elen vi köper in kommer från förnyelsebara källor som sol, vind och vatten.

Vi minskar utsläppen av lustgas

Lustgas, som används som smärtlindring vid förlossningar, påverkar klimatet negativt vid utsläpp. Därför är alla förlossningsmottagningar i länet utrustade med destruktionsanläggningar som omvandlar lustgasen till syre och kväve. På så sätt kan vi fortsätta att använda lustgasen som effektiv smärtlindring, utan att den påverkar miljön.

Vi satsar på miljöbilar och erbjuder förmånscyklar

För att minska utsläppen av växthusgaser satsar vi på bilar som ska ha så lite påverkan på vårt klimat som möjligt. Sju av tio av de personbilar och lätta lastbilar som vi äger, uppfyller kraven enligt den nationella miljöbilsdefinitionen. Utöver miljöbilar satsar vi även på att ha resfria möten via till exempel telefon och webb. Vi erbjuder också våra medarbetare att hyra cykel eller el-cykel på ett förmånligt vis. På så sätt bidrar vi till att öka andelen hållbara transporter både till och från arbetet och privat, samtidigt som våra medarbetare mår bättre!

Vi ökar andelen fossilbränslefritt inom kollektivtrafiken

I den allmänna kollektivtrafiken använder vi i snitt 80 procent fossilbränslefritt drivmedel. Fördelningen mellan de olika transportsätten ser olika ut, men mest fossilbränslefritt drivmedel används av bussarna i stadstrafiken.