Biologisk mångfald och giftfri miljö

Man beskär buske.
På Tenhults naturbruksgymnasium tänker vi på miljön och arbetar för hållbar utveckling. Sedan slutet av 90-talet bedriver vi ekologiskt lantbruk certifierat enligt KRAV. På så sätt får våra elever kunskap om både det ekologiska och konventionella lantbruket. Foto: Johan W Avby

En verksamhet som vår kräver stora mängder energi och resurser varje dag. Därför är det viktigt att vi väljer produkter, kemikalier och läkemedel som gör så lite skada på miljö och hälsa som möjligt.

Vi satsar på ekologiska livsmedel

Våra tre centralkök i Jönköping, Värnamo och Eksjö är KRAV-certifierade. Det innebär att vi ställer höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV-certifieringen innebär också att vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel i vår verksamhet. Andelen har ökat under de senaste åren och i nuläget är 55 procent av alla livsmedel ekologiska.

Vi minskar användningen av antibiotika

Utsläpp av läkemedel påverkar inte bara miljön utan även oss människor. Under de senaste åren har vi minskat utskrivningen av antibiotika till 272 recept/1000 invånare. Med de siffrorna är vi bland de bättre i Sverige och närmar oss det nationella målet på 250 recept/1000 invånare.

Vi ställer krav på sunda byggmaterial

Med stöd av bedömningskriterierna enligt Sunda Hus har vi minskat påverkan på miljö och på människors hälsa från de byggmaterial vi använder. Under 2019 uppfyllde 67,7 procent av allt byggmaterial vi köpte in kraven enligt de två striktaste klassningarna, A och B.

Vi rensar ut leksaker med skadliga ämnen

För att inte utsätta barn för onödiga kemikalier rensar vi ut leksaker som kan innehålla skadliga ämnen. Det kan handla om allt från plaster med ftalater, färger och lim med skadliga lösningsmedel och madrasser med flamskyddsmedel.