Almedalen 2019

Almedalen 2019

Symbol med många färger för Jönköpings län - en smart arena
Foto: Pär Kaverén, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft, spetskompetens, hållbarhet och starka framtidsutsikter – det är några av de områden som aktörer från Jönköpings län kommer att belysa under Almedalsveckan, 30 juni – 7 juli. Region Jönköpings län satsar på en gemensam arena tillsammans med Jönköpings kommun, Jönköping University och andra aktörer från länet.

Jönköpings län är en dynamisk och utvecklingsorienterad region. Här finns många starka aktörer som förstärker och kompletterar varandra och tillsammans driver frågor som är viktiga för hela landet. I år kraftsamlar vi och verkar på en gemensam arena under Almedalsveckan.

Vecka 27 varje år är Almedalen i Visby en politisk arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven inom en mängd områden. 

Jönköpings län – en smart arena heter platsen där vi finns under Almedalsveckan, – 4 juli på Strandvägen plats H552. Programmet hittar du på webbplatsen Jönköpings län - en smart arena(Extern länk). Du kan också följa oss på instagram, där heter vi jönköping_smartarena.

Brett program för debatt och framtidsperspektiv

Under Almedalsveckan står aktörer från länet för ett brett program av seminarier och samtal med representanter från Region Jönköpings län, samarbetspartners och gäster. Ämnena är bland andra digitalisering, tillgänglighet, innovation, stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, ledarskap, kompetensförsörjning, samproduktion inom forskning och näringsliv, höghastighetsjärnväg och mycket mer. Syftet med vårt program i Almedalen är att stärka länets konkurrenskraft och skapa debatt runt viktiga framtidsperspektiv.

Almedalsveckan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare och är en viktig plattform för dialog och debatt för att driva och få genomslag för Jönköpings läns prioriterade frågor – utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi.

Bakom satsningen står Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University tillsammans med flera av länets kommuner och näringsliv. Tillsammans visar vi upp ett dynamiska, attraktivt och samlat län – ett smart län helt enkelt.