Därför behöver Sverige nya stambanor

Höghastighetståg
Vill vi fortsätta åka tåg och köra gods på järnväg i Sverige, behövs ett snabbt beslut om hela höghastighetssystemet. De nya stambanorna ger full nytta först när alla sträckor är sammanlänkade och sista syllen är på plats.

Mer kapacitet för resande

Persontrafiken på Sveriges järnvägar har fördubblats de senaste 25 åren, men spåren är desamma sedan de byggdes 1850-1930. Systemet är slitet, det är svårt att hitta tid för underhåll och den ökande trafiktillväxten tvingas ta andra vägar. De gamla spåren måste självklart få högre standard, men det räcker inte. Om 25 år är vi fler än 12 miljoner svenskar som vill och behöver resa snabbt, säkert, hållbart och bekvämt. Kan vi dessutom koppla samman de stambanor vi redan har med höghastighetsjärnvägen, dubbleras resenärsnyttan.

Hållbara godstransporter

De nya stambanorna gör också att det blir mer plats för hållbara godstransporter på det järnvägsnät vi har. Med bättre underhåll kan godstransporter köras säkrare och med större punktlighet, viktigt inte minst för industrins lager- och leveranskrav just in time. Och när 60 tågtransporter kan ersätta 2 400 lastbilar per dygn, är valet enkelt. Det behövs en investering för framtiden.

Större arbetsmarknad och närmare hem

Med höghastighetsjärnväg i ett område där 80 % av Sveriges befolkning bor, växer arbetsmarknadsregionerna. Helt nya möjligheter öppnar sig för att bo på en mindre ort och jobba i storstad, eller tvärtom. Avstånden krymper, både i tid och mentalt, när människor får närmare till arbete, utbildning och varandra. Det blir fler arbeten att välja bland och företagen får ökad tillgång till den kompetens de behöver. Från Jönköping når du alla tre storstäderna inom en timme, och det går ännu snabbare till Borås, Norrköping eller Lund. Hela södra Sverige blir en arbetsmarknadsregion som kan konkurrera med regioner i Europa.

Bättre för miljön

Trafiken ökar stadigt och vägnätet tål inte mycket mer. Inrikesflyget minskar i södra Sverige. Hela transportsektorn måste minska sin andel av koldioxidutsläpp. Utan en kraftfull utbyggnad av den rälsburna trafiken kommer stora delar av den ökande trafiken att tvingas över på landsväg – det gäller både persontrafik och godstransporter. En utbyggnad av järnvägen minskar beroendet av personbilar och olja, och ökar möjligheten att nå klimatmålen.

Tillväxt utanför storstäderna

Allt fler människor söker sig till städernas utbud av arbeten, utbildningar, nöjen och kultur. Men alla kan inte bo i de största städerna, och många vill det inte heller. Höghastighetsjärnvägen ger förutsättningar för utveckling i regionerna mellan storstäderna. Arbetspendlingen underlättas, kompetensspridningen ökar, bostäderna blir fler och industrisverige får en bättre uppkoppling mot storstadsregionerna, Europa och världen.

Investering för framtiden

Vill vi fortsätta åka tåg och köra gods på järnväg i Sverige, behövs ett snabbt beslut om hela höghastighetssystemet. De nya stambanorna ger full nytta först när alla sträckor är sammanlänkade och sista syllen är på plats.

När kan de nya stambanorna vara färdiga?

Om beslut fattas 2018-19 kan de olika etapperna vara klara enligt följande:

Etapp 1 Ostlänken (Järna–Linköping) med förlängning till Jönköping: Klar år 2030

Etapp 2/3 Göteborg–Jönköping klar år 2035/2040

Etapp 2/3 Malmö–Jönköping klar år 2035/2040

Trafikering kan ske successivt i takt med färdigställandet.