Profil: AKO

Full rulle i vardagen
Ibland behöver man ta det litet lugnt Foto: Fjodor Eklund

AKO (Aktivitet Kunskap Orientering) är en av profilerna på Baskursen på Värnamo Folkhögskola. AKO riktar sig mot deltagare med psykisk ohälsa.

Detta är en profil som passar dig som lägger vikt vid din psykiska hälsa, vill lära lite nytt, komma ut och träffa folk, upprätthålla det du redan vet och kan samt få nya, vidgade vyer. Vi läser en del ämnen tillsammans medan andra utformas individuellt. Vi gör studiebesök efter deltagarnas intressen och önskemål och som passar profilen. Kurserna ges två dagar i veckan och inga särskilda förkunskaper krävs. Man jobbar i sin egen takt utan stress och press.

Innehåll

Engelska, datorkunskap, litteratur, idrott och friskvård, samhällskunskap och klasstimme. Möjlighet finns att välja även andra kurser, till exempel drama och bild.