Fritidsledarutbildning

Låglandsvandring på Stora Mosse
Låglandsvandring på Stora MosseVinterfjällövningForspaddling

Fritidsledarutbildningen passar dig som i ditt framtida yrke vill arbeta med människor och fritid. Kursen innehåller en variation av teoretiska och praktiska moment, som bidrar till att utveckla din ledarförmåga och yrkeskompetens.

Vad gör fritidsledaren?

Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer. Uppdraget är att i fritidsarbetet stärka människor både som individer och samhällsmedborgare och att lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande. Fritidsledaren är därigenom en resurs i folkhälsoarbetet. Vidare fungerar fritidsledaren som en länk till samhället där demokratiska processer är centrala i arbetet.


Fritidsledarskolorna gör årligen en undersökning för att ta
reda på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. 2017 års studie visade att 94 procent av
de studerande hade sysselsättning sex månader efter examen. Övervägande delen av de studerande som erhöll utbildningsbevis har en för utbildningen relevant tjänst och
tillsvidareanställning.

Innehåll

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning förlagd till folkhögskolan. Folkhögskolans frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter och därigenom växa tillsammans. Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för såväl fritidsledaryrket som för det livslånga lärandet.

Följande studieområden ingår i utbildningen

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält
  • Lokal utbildningsprofil

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och projektledarskap. Under den sista terminen på utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne relaterat till människors fritid.

Den praktiska delen består bland annat av projektarbete,
låglandsvandring, vinterfjällutbildning, kanothajk, fjällvandring, segling samt studieresa utomlands. Ledarskap i och genom idrott och friluftsliv utgör en viktig del av utbildningen.

Valbara och övriga kurser

Alla fritidsledarutbildningar på folkhögskolor i Sverige har samma övergripande kursplan. Varje skola har sedan en lokal utbildningsprofil. Vår utbildning har idrott och friskvård som profil. Vi har även valt att ha ett flertal valbara kurser som en del i utbildningsprofilen. På så sätt kan du själv påverka innehållet i din utbildning.

Praktik

I utbildningen ingår tolv veckors praktik fördelad på tre
praktikperioder.

  • Den första praktikperioden genomförs i öppen ungdomsverksamhet.
  • Den andra praktikperioden i social- eller i omsorgsverksamhet.
  • Den tredje praktikperioden väljer du själv vad du vill fördjupa dig i. Du har även möjlighet att förlägga praktiken utomlands.