Bibliotek

Skolbiblioteket
Foto: Johan Werner Avby

I Värnamo Folkhögskolas biblioteket finns en inbjudande studiemiljö. Hit kan du komma och läsa referenslitteratur, låna böcker eller bara sitta en stund.

I biblioteket hittar du kurslitteratur, får inlästa böcker om du har läs- och skrivproblem.

Biblioteksråd köper in

Vi tar hem ny litteratur och tidskrifter efter samråd i skolans kultur- och biblioteksråd som består av representanter från alla klasser samt biblioteksansvariga.

Web-bibliotek

I skolans web-bibliotek kan du söka böcker i skolans bibliotek.
Skolans web-bibliotek(Extern länk)