Alkohol- och drogpolicy

Denna alkohol och drogpolicyn fastställdes av skolans dåvarande styrelse Regionala utvecklingsdelegationen, Landstinget i Jönköpings län 2014-08-25. Numera är Region Jönköpings läns nämnd Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet styrelse för skolan.

Ni hittar policyn i spalten till höger under rubriken Värnamo folkhögskolas alkoholpolicy(pdf-fil 136 KB).

Brott mot policyn behandlas i enlighet med Värnamo Folkhögskolas disciplinära åtgärder(pdf-fil 259 KB), som utgår från förordning(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gällande disciplinära åtgärder