Avgifter och kostnader

Här hittar du uppgifter om avgifter och kostnader på Värnamo Folkhögskola.

Bekräftelseavgift

Kostnaden är 300 kronor. Beloppet faktureras och återfås på nästföljande faktura, alltså när studierna påbörjats.

Avgiften betalas ej tillbaks vid återbud. För att inte drabbas av betalningsanmärkningar måste du betala fakturan oavsett om du ändrar dig och tackar nej i slutet.

Externatavgift

Kostnaden är 500 kr/termin
Externatavgift betalar alla deltagare som inte bor på skolans internat, vilken täcker in följande kostnader:

 • Elevförsäkring
 • Korta studieresor med skolans bilar inom kretsen av 50 km från skolan.
 • Förmiddagsfika fredag.
 • Höst-, jul- och sommarmiddag samt fika vid idrottsdagar.

I många kurser ingår studieresor. Kostnaden för dessa tillkommer.

Avgifter för mat och logi

 • Bokullen 1050 kr/vecka
 • Engsbo 1100 kr/vecka

Avgifterna betalas vid åtta tillfällen under läsåret för internatelever. Första fakturan kommer i början av september respektive februari (avser både augusti/september resp. januari/februari), resten av fakturorna kommer i början av varje månad.

I internatkostnaden ingår (går ej att välja bort):

 • Frukost tisdag till fredag
 • Lunch måndag till fredag
 • Förmiddags- och eftermiddagsfika

Inackorderingen innefattar inte kvällsmat och mat under veckoslut, lov, praktikveckor och kursuppehåll. Det finns kök i internatet där du kan laga mat på övrig tid.

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling tillkommer i hyran. Boende på:

 • Bokullen betalar 100 kr/månad (trådbundet) 
 • Engsbo betalar 100 kr/månad (trådbundet).

Kan avbokas om man vill ha egen uppkoppling.

Gymavgift

Kostnaden är 100 kr/termin
Ger dig tillgång till gymmet.