Avgifter och kostnader

Här hittar du uppgifter om avgifter och kostnader på Värnamo Folkhögskola.

Externatavgift

Kostnaden är 500 kr/termin
Externatavgift betalar alla deltagare som inte bor på skolans internat, vilken täcker in följande kostnader:

 • Elevförsäkring
 • Korta studieresor med skolans bilar inom kretsen av 70 km från skolan.
 • Förmiddagsfika fredag.
 • Höst-, jul- och sommarmiddag samt fika vid idrottsdagar.

I många kurser ingår studieresor. Kostnaden för dessa tillkommer.

Avgifter för mat och logi

 • Bokullen 1050 kr/vecka
 • Engsbo 1100 kr/vecka

Avgifterna betalas vid åtta tillfällen under läsåret för internatelever. Första fakturan kommer i början av september respektive februari (avser både augusti/september resp. januari/februari), resten av fakturorna kommer i början av varje månad.

I internatkostnaden ingår (går ej att välja bort):

 • Frukost tisdag till fredag
 • Lunch måndag till fredag
 • Förmiddags- och eftermiddagsfika

Inackorderingen innefattar inte kvällsmat och mat under veckoslut, lov, praktikveckor och kursuppehåll. Det finns kök i internatet där du kan laga mat på övrig tid.

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling tillkommer i hyran. Boende på:

 • Bokullen betalar 100 kr/månad (trådbundet) 
 • Engsbo betalar 100 kr/månad (trådbundet).

Kan avbokas om man vill ha egen uppkoppling.

Gymavgift

Kostnaden är 100 kr/termin
Ger dig tillgång till gymmet.