Läsårstider

Läsåret 2022-2023

Läsårstider för läsåret 2022-2023 på Värnamo folkhögskola.

Höstterminen 2022-08-17---2022-12-20

Vårterminen 2023-01-09---2023-06-09

Undantag gäller för Lok som börjar 2022-08-30 och Ako som börjar 2022-08-29

Höstlov V 44:   221031-221104                        

Jullov:                221221-230109                        

Sportlov V 7:    230213-230217                        

Påsklov V 15:   230407-230414

 

Lovdagar deltagare                                              2023-05-19

Studiedagar deltagare                                         2022-10-28, 2023-01-09, 2023-05-19

Må-bra-dagar schemabrytande:                        V38 20/9, V48 1/12, V 5 2/2, V17 26/4

Temaveckor                                                          

V38 Hälsoveckan
V48 Miljövecka
V17 Kulturvecka