Deltagarråd

Deltagarrådet har till uppgift att tillvarata alla deltagares intresse Verksamheten skall sträva för att skapa en demokratisk, solidarisk, och jämlik skola med respekt för alla människors lika värde.

Kallelser till möten läggs i facken utanför receptionen samt i Schoolsoft.