Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017-2018

Bra mål är SMARTA!

• S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt
• M = Mätbart, ett mål ska gå att mäta
• A = Accepterat, ett mål ska vara förankrat bland de medarbetare som ska arbeta med förändringarna
• R = Realistiskt, ett mål ska vara realistiskt, men ändå utmanande
• T = Tidsatt, ett mål ska ha ett tydligt klardatum
• A = Ansvarstagande, ett mål ska engagera alla att ta ansvar