Nyheter

Nyheter

Riktlinjer och restriktioner – med anledning av CoVid-19 (reviderad 18 augusti -21)

 

Riktlinjer och restriktioner – revideringsdatum: 18 aug 2021

Med anledning av CoVid-19 De som vistas och verkar på vår skola skall följa de restriktioner och riktlinjer som kommuniceras av skolan och myndigheterna. Alla har ett eget ansvar för att detta upprätthålls så att smittspridning och konsekvenser av coronaviruset kan minimeras. Ta hänsyn och var rädda om varandra!

Information
Värnamo Folkhögskolas riktlinjer och restriktioner när det gäller coronaviruset utgår och bygger på våra myndigheters rekommendationer och expertis. Läs gärna mer:
 1177 - vårdguiden
 Folkhälsomyndigheten
 Krisinformation.se – information från svenska myndigheter
 Region Jönköpings län - Rjl.se

Hygien och handsprit
Att tvätta händerna ofta har större effekt än handsprit på viruset. Handsprit kommer att finnas utanför alla klassrum, i matsalen, i gymmet, i idrottshallen och på alla duschar/toaletter på boendet. Även utanför skolans reception finns det handsprit. Låt händerna lufttorka några sekunder innan du tar i något.

Avstånd
Håll alltid avstånd. I kön till maten finns ”håll avstånd”-markeringar. Följ dem. I klassrummet skall alla sprida ut sig så gott det går. Att hålla avstånd både ute och inne, samt god handhygien är det bästa sättet att hindra smittan.

Matsalen
Avståndsmarkeringar finns inne i matsalen. Respektera dem. Stolarna ska inte flyttas. En personal guidar utanför ingången vid lunchen, åtminstone de första veckorna.
Handsprit är obligatoriskt direkt innan ni tar bestick, tallrik och mat inför måltiderna. Låt handspriten lufttorka innan. Serveringsbestick kommer att bytas ut flera gånger under lunchen.
Det kommer vara extra viktigt att hålla de mattider som anges i scheman. Lämna matsalen och andra platser när du ätit klart.
Viktigt att allt porslin kommer tillbaka till köket. För att minska på engångsmaterial, ha gärna en egen mugg vid din egen plats i klassrum och vid arbetsplats.

Biblioteket
Fler än 20 personer får inte vistas i biblioteket samtidigt.
Idrottshallen och gymmet
All idrottsundervisning och aktiviteter kopplade till idrottshallen förläggs i möjligaste mån utomhus – åtminstone september månad ut. Gymmet håller stängt de första två veckorna, 33 och 34, men kan därefter nyttjas av deltagare och personal. Max fyra (4) personer får vistas i gymmet samtidigt. Vi hänvisar till vårt fina utegym. Använd handskar när du nyttjar utrustningen. Idrottsundervisning och träning genomförs, så långt det är möjligt, utomhus och deltagare på internatet byter om och duschar på sina rum.

Klassrummet
Endast de som går utbildningen får vara i klassrummet.
Rengöringsutrustning finns i varje klassrum och undervisande lärare ansvarar för att det blir avtorkat efter varje lektion.

Sjukdom - Förkylningssymptom
Så fort du känner av det allra minsta symptom stannar du hemma. Deltagare kontaktar sin lärare och diskuterar eventuella uppgifter som kan lösas hemifrån.
Vi rekommenderar att du laddar ner Vårdcentralen Bra Livs app gratis. Där kan du läsa riktlinjer och rekommendationer och boka en tid för provtagning, om du kommer att behöva det. Boka tid i appen Bra Liv nära och boka tid med besöksorsak "Covid19-provtagning".
Om en deltagare testats positivt för covid-19 skall Smittskyddet i Jönköping kontaktas för vidare rekommendationer. Nära kontakter, t.ex. klasskamrater, lärare, anhöriga och de som bor på samma boende som den smittade, bokar tid för provtagning om de känner symptom. Deltagare får inte vistas i skolans lokaler till dess provsvaret erhållits.

Fritid
Vi förutsätter att ni tar eget ansvar även under kvällar och helger. Undvik stora samlingar, och i synnerhet inomhus. Om ni vill umgås med andra – gör det utomhus.

Munskydd
Det är frivilligt att använda munskydd och det kan framförallt hindra dig från att smitta andra, även om du inte ska vara bland andra människor om du känner de allra minsta förkylnings-symptom. Skolan tillhandahåller inte munskydd. Skulle rekommendationerna ändras så kommer vi att följa de nya riktlinjerna.

Resor
Du får naturligtvis åka hem på helgerna, men vi önskar att du är restriktiv under de första veckorna av höstterminen. Nya rekommendationer kan göra att vi kraftigt avråder från resor. I så fall meddelas ni om det.
Skolan kommer att så långt som möjligt undvika resor när det inte kan ske på ett säkert sätt. Detta innebär att utflykter, studiebesök och andra resor kan komma att ställas in tills vidare.

Gäster utifrån och internat
Under rådande omständigheter är det inte tillåtet att du som deltagare bjuder in gäster utifrån. Övernattande gäster till deltagare tillåts inte på internatet. Deltagare på internatet skall också
undvika besök i andra korridorer på boendet än sin egen. Undvik även besökare från andra delar av internatet på rummet eller i korridoren.
---
Ovanstående Corona-riktlinjer kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt och kan komma att förändras med kort varsel. Skolan följer myndigheters och sjukvårdens rekommendationer.
Vid ett eventuellt större utbrott av Corona-virus på skolan, kommer kontakt att tas med Regionens Smittskyddsenhet för vidare rekommendationer.
Det är vårt ansvar att ge information, och ditt ansvar att söka och ta emot den.

Emil Alm
rektor

 

Riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19(pdf-fil 416 KB)