Nyheter

Nyheter

Riktlinjer och restriktioner – med anledning av CoVid-19 (reviderad 11/5 -21)

Med anledning av den ökade smittspridningen ber vi alla på skolan att vara extra varsamma med varandra och hålla ut!

Följ de rekommendationer och restriktioner som vi har. Var noga med handhygien och håll avstånd till varandra så gott det går.
Vi uppmanar alla deltagare som bor på internatet att vara mycket restriktiva när det gäller resor och aktiviteter utanför skolan.
 

De som vistas och verkar på vår skola skall följa de restriktioner och riktlinjer som kommuniceras av skolan och myndigheterna. Alla har ett eget ansvar för att detta upprätthålls så att smittspridning och konsekvenser av coronaviruset kan minimeras.

Ta hänsyn och var rädda om varandra!

 

Information

Värnamo Folkhögskolas riktlinjer och restriktioner när det gäller coronaviruset utgår och bygger på våra myndigheters rekommendationer och expertis. Läs gärna mer:

  • 1177 - vårdguiden
  • Folkhälsomyndigheten
  • Krisinformation.se – information från svenska myndigheter
  • Region Jönköpings län - Rjl.se

Hygien och handsprit

Att tvätta händerna ofta har större effekt än handsprit på viruset. Handsprit kommer att finnas utanför alla klassrum, i matsalen, i gymmet, i idrottshallen och på alla duschar/toaletter på boendet. Även utanför skolans reception finns det handsprit. Låt händerna lufttorka några sekunder innan du tar i något.

Avstånd

Håll alltid avstånd. I kön till maten finns ”håll avstånd”-markeringar. Följ dem. I klassrummet skall alla sprida ut sig så gott det går. Att hålla avstånd både ute och inne, samt god handhygien är det bästa sättet att hindra smittan.

Matsalen

Fler än 50 personer får inte äta i matsalen samtidigt. Avståndsmarkeringar finns inne i matsalen. Respektera dem. Stolarna ska inte flyttas

Handsprit är obligatoriskt direkt innan ni tar bestick, tallrik och mat inför måltiderna. Låt handspriten lufttorka innan. Serveringsbestick kommer att bytas ut flera gånger under lunchen.

Det kommer vara extra viktigt att hålla de mattider som anges i scheman. Lämna matsalen och andra platser när du ätit klart.

Viktigt att allt porslin kommer tillbaka till köket. För att minska på engångsmaterial, ha gärna en egen mugg vid din egen plats i klassrum och vid arbetsplats.

Biblioteket

Fler än 20 personer får inte vistas i biblioteket samtidigt.

Idrottshallen och gymmet

Gym och idrottshall stängs kvällstid och under helger för deltagare och personal.

I gymmet får max 2 personer vara samtidigt. Det gäller både kvällar och helger.

Gym och idrottshall är endast öppen för lektioner dagtid och då under begränsade former. I den mån det är möjligt bedrivs idrottsundervisning utomhus.

I idrottshallen får man vara max 48 personer (16x30 m = 1 person på 10 m2). Det gäller våra deltagare och utomstående som är över 18 år. 

Använd handskar när du nyttjar utrustningen. Vi vill också påminna om vårt fina utegym.

 

Klassrummet

Endast de som går utbildningen får vara i klassrummet.

Rengöringsutrustning finns i varje klassrum och undervisande lärare ansvarar för att det blir avtorkat efter varje lektion.

Sjukdom - Förkylningssymptom

Så fort du känner av det allra minsta symptom stannar du hemma. Deltagare kontaktar sin lärare och vi gör vårt bästa för att du ska kunna ta del av utbildningen på distans.

Vi rekommenderar att du laddar ner Vårdcentralen Bra Livs app gratis. Där kan du läsa riktlinjer och rekommendationer och boka en tid för provtagning, om du kommer att behöva det.
Boka tid i appen Bra Liv nära och boka tid med besöksorsak "Covid19-provtagning".

Om en deltagare testats positivt för covid-19 skall Smittskyddet i Jönköping kontaktas för vidare rekommendationer. Nära kontakter, t.ex. klasskamrater, lärare, anhöriga och de som bor på samma boende som den smittade, bokar tid för provtagning om de känner symptom. Efter testningen kan undervisningen genomföras på distans fram till dess att provresultaten är klara.

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Elever i förskola och grundskola undantas de förändrade rekommendationerna.

 

 

Fritid

Vi förutsätter att ni tar eget ansvar även under kvällar och helger. Undvik stora samlingar, och i synnerhet inomhus. Om ni vill umgås med andra – gör det utomhus.

Munskydd

Det är frivilligt att använda munskydd och det kan framförallt hindra dig från att smitta andra, även om du inte ska vara bland andra människor om du känner de allra minsta förkylnings-symptom. Skolan tillhandahåller inte munskydd. Skulle rekommendationerna ändras så kommer vi att följa de nya riktlinjerna.

Resor

Du får naturligtvis åka hem på helgerna, men vi önskar att du är restriktiv. Nya rekommendationer kan göra att vi kraftigt avråder från resor. I så fall meddelas ni om det.

Inga besökare till skolan eller till internat, förutom helt nödvändiga besök av hantverkare/reparatörer

Inga studie- eller tjänsteresor i nuvarande läge.

 

Gäster utifrån och internat

Under rådande omständigheter är det inte tillåtet att du som deltagare bjuder in gäster utifrån. Övernattande gäster tillåts inte någonstans på skolan. Deltagare på internatet skall också tänka på att inte besöka andra korridorer på boendet än sin egen. Undvik även besökare från andra delar av internatet på rummet eller i korridoren.

---

Ovanstående Corona-riktlinjer kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt och kan komma att förändras med kort varsel. Skolan följer myndigheters och sjukvårdens rekommendationer.

Vid ett eventuellt större utbrott av Corona-virus på skolan, kommer kontakt att tas med Regionens Smittskyddsenhet för vidare rekommendationer.                                                   

Det är vårt ansvar att ge information, och ditt ansvar att söka och ta emot den.

Emil Alm

Rektor

 

 

Riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19(pdf-dokument)