ENBYGG - Energikrav i bygglagstiftningen

Byggkranar

Projekt ENBYGG riktade sig till bygglovsavdelningar i kommunerna i Jönköpings län och syftet var att ge en kunskapshöjning inom energihushållningskapitlet i Boverkets byggregler (BBR).

Inom loppet av några år har energihushållningskapitlet i BBR genomgått stora förändringar och då fler ändringar väntas krävs det att alla på bygglovsavdelningarna är på det klara med hur man tolkar energibalansberäkningen och hur olika parametrar påverkar resultatet.

Deltagarna i projektet träffades i en workshopserie och fick ta del av intressanta föreläsare, pröva att göra energibalansberäkningar, skapa nätverk och lära sig mer om resfria möten genom projektet ”Projektkontor för digitala möten i offentlig sektor”, som drivs av Energikontoren Sverige.

I projektets inledning deltog representanter från alla bygglovsavdelningarna på kommunerna i Jönköpings län och samtliga energi- och klimatrådgivare i länet, men när Coronapandemin bröt ut tappade projektet några deltagare av digitala mötestekniska skäl.

De som var med genom hela projektet fick en mängd kunskap och verktyg för att förstå hur man granskar en energibalansberäkning och deltgarna fick även prova själva under workshops.

Ett resultat som kom av projektet är ett granskningsverktyg. Med hjälp av instruktionsfilmer kan en ökad förståelse ges, då tittaren blir guidad genom verktyget.

Ett annat verktyg som togs fram till bygglovsavdelningarna var en checklista för att verifiera att energibalansen är beaktad vid byggprocessen; Underlag till verifierande energiberäkning.

Den här kunskapshöjningen bland deltagarna i projektet gör att vi framöver har stora möjligheter till mer och fler energieffektiva byggnader i Jönköpings län.

Verktyg för granskning av energibalansberäkningar och underlag till verifierande energibalansberäkning finns här.

 

Projekttid: Juni 2019 till oktober 2020

Finansiering: Projektet finansierades helt och hållet av Energimyndigheten