Energieffektiviseringsnätverk EEnet

Gris med sladd

Energikontor Norra Småland har drivit två energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag i Jönköpings län. Målet var att företagen skulle införa ett strukturerat arbete med energieffektivisering i sina organisationer och effektivisera sin energianvändning med 15 procent under projektperioden.

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energikontor Norra Småland koordinerade under några år två företagsnätverk för energieffektivisering inom ramen för ett nationellt projekt som samordnades av Energimyndigheten.

Inom nätverket utbytte deltagande företag erfarenheter och goda exempel. Nätverken träffades 3-4 gånger per år för att diskutera energieffektivisering och öka sin energikompetens. Till varje nätverk var det knuten en energiexpert, som stöttade och drev på företagen i deras energiarbete.

Nätverken startade under 2016, pågick till och med februari 2021 och vände sig till alla branscher. I slutet av projekttiden fanns cirka 38 företagsnätverk för energieffektivisering med drygt 300 deltagande företag spridda över hela landet.

Dessa företag deltog

Industrinätverk

 • AB Lundbergs Pressgjuteri
 • Carlfors Bruk AB
 • Nyströms pressgjuteri AB
 • Plast AB Orion
 • Nya gjuteribolaget i Bredaryd AB
 • Gnosjö Laserstans AB
 • Haga Galvanisering AB
 • Joma AB
 • Forserums Safety Glass
 • Draka Kabel (Prysmian Group)
 • Hydro Extrusion Sweden AB, Vetlanda

Gjuterinätverk

 • AB Bruzaholms Bruk
 • AB Holsbyverken
 • Skeppshult Gjuteri AB
 • Storebrogjuteriet AB
 • Norrlandsgjuteriet AB
 • Åkers Sweden AB

Läs mer om Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering på: www.energimyndigheten.se/smf (Extern länk)

 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.