Kraftsamling biogas II

Energikontor Norra Småland drev under 2014 ett projekt för att stödja utvecklingen av biogas i Jönköpings län, projektet ”Kraftsamling Biogas”. 2015 beviljades Energikontor Norra Småland medel för en fortsättning, ett projekt som sträcker sig till sommaren 2018 - ”Kraftsamling Biogas II – regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn”.

Projektets operativa del är avslutad och håller på att utvärderas.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet ”Kraftsamling biogas II” syftar till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

För att lyckas med detta kommer projektet att förstärka tre områden:

  • Öka marknadens efterfrågan av biogas
  • Förbättra infrastruktur och distribution av biogas
  • Förbättra förutsättningarna för konstadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Andra regioner jobbar enligt detta koncept och det efterfrågas även av intressenterna i Jönköpings län. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.

Klimatrådet i Jönköpings län, som representerar 50 organisationer, beslutade i december 2014 om ett åtgärdsförslag för att främja biogas och minska kommunernas avfallsmängder. Energikontor Norra Småland har fått i uppgift att starta upp och driva aktiviteterna i åtgärden.

Projektet är treårigt och pågår till den 25 maj 2018.

Projektet finansieras bland annat av EU:s regionala strukturfond för Småland och öarna via Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Jönköping Energi.

Biogasnätverket för Jönköpings län

Biogasnätverket har funnits sedan september 2014 och välkomnar alla aktörer som vill samverka för biogasbranschens utveckling. Nätverket har cirka 30 deltagare. Energikontoret är koordinator för nätverket.

Kontakta oss för att delta i nätverket