Regionala noder för energikartläggningsstöd

Illustration med spargris och industribyggnad.

Energikontor Norra Småland medverkade i samverkansprojektet Regionala noder för energikartläggningsstöd tillsammans med Energimyndigheten och Sveriges 14 andra regionala energikontor. Syftet var att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning och att informera om vilka finansiella stöd till energieffektivisering som fanns att söka.

Genomförande

Företag med en årlig energianvändning över 300 MWh fick i projektet hjälp att komma igång med eller utveckla sitt energiarbete. Energikontor Norra Småland besökte företag runt om i Jönköpings län som velat ha rådgivning om hur de kan minska sina energikostnader. Rekommendationer gavs kring energibesparingar inom till exempel ventilation, belysning, tryckluft och uppvärmning.

För att nå ut till målgruppen anordnades seminarier och webbinarier inom olika områden, i egen regi eller tillsammans med andra aktörer såsom näringslivsbolag, branschorganisationer, kommuner, Länsstyrelsen, yrkeshögskolor med flera. På så sätt fick företagen information om stöd samt fördjupad kunskap kring en mängd olika ämnesområden - allt från tryckluft, laddstolpar och solceller till energieffektiva tvättstugor, tappvarmvatten och uppvärmning.

Resultat

Arbetet resulterade i att företag ansökte om och fick medel för bland annat energikartläggningar, laddstolpar, energikonverteringar, solceller och effektivare belysning. Företagen kunde vända sig till Energikontor Norra Småland genom hela processen med frågor kring bland annat offerter, teknikval och hjälp i ansökningsförfarandet.

Totalt genomfördes 74 platsbesök samt 54 seminarier och webbinarier under projektperioden. Coronapandemin präglade slutfasen av projektet och rådgivning vid företagsbesök övergick till webbmöten, telefonsamtal och mejl. Totalt informerades 1.132 företag om energieffektivisering och olika stödformer och 163 företag fick stöd i sitt energieffektiviseringsarbete.

Projektperiod

Regionala noder för energikartläggningsstöd fas 1 pågick från 2015 till 2018. Den andra delen av projektet, fas 2, fortlöpte till våren 2021.

Finansiering

Projektet finansierades av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet i siffror för Jönköpings län (pdf-fil, 309 kB)

 

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.