Ansvarsfulla företag kör hållbart

Ansvarsfulla företag kör hållbart

Annons med budskap Ansvarsfulla företag kör hållbart - välj biogas

Det finns stora möjligheter att välja transporter som inte bara gynnar klimatarbetet. Genom att välja biogas bidrar du till mycket mer än så - bland annat bättre luft och ett starkare lokalt näringsliv. Dessutom bygger företag ett starkare varumärke när hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för att vinna nya kunder.

Alla har ansvar för att bli en del i lösningen av klimatutmaningen. Näringslivet har stora möjligheter att göra en stor insats genom att välja hållbara transportlösningar. Tjänstebilar, egna transporter, köpta transporter och mer.

Att välja transporter med biogasfordon och att köra tjänstefordon på biogas är ett förhållandevis enkelt sätt att göra en stor insats. Idag finns fordon för de allra flesta behov, såväl lätta som tunga fordon. Att köra på biogas minskar klimatpåverkande utsläpp med upp till 100 procent, minskar partikelutsläpp med 90 procent.

Vill ert företag veta mer, och/eller få tips på hur ni kan göra; kontakta Energikontor Norra Småland, så kan vi berätta mer.