Biogasdag på torget i Sävsjö

Biogasdag på torget i Sävsjö

Carina Strand, FordonsGas Sverige AB, Oskar Sundholm, Energikontor Norra Småland, Rasmus Steinwall och Veronika Johansson, båda Sävsjö kommun.
Carina Strand, FordonsGas Sverige AB, Oskar Sundholm, Energikontor Norra Småland, Rasmus Steinwall och Veronika Johansson, båda Sävsjö kommun.

Den 15 november gavs det på torget i Sävsjö tillfälle att uppleva och se hur lantbruket bidrar till en hållbar och säker framtid. FASTR fanns naturligtvis på plats för att prata biogas med de andra deltagarna och med besökare.

LRF:s kommungrupp i Sävsjö, med Krister Ek i spetsen, ville visa hur man ”tankar bilen med gödsel från gårdens djur och annat biologiskt material”, som det stod i annonsen för biogasdagen. På torget berättade och visade flera aktörer upp goda exempel på detta cirkulära kretslopp; Bröderna Linders Åkeri, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Njudung Energi AB, Sävsjö Biogas AB, Sävsjö kommun och så då vårt eget projekt FASTR.

David Brogård och Krister Ek, båda från LRF:s kommungrupp i Sävsjö, poängterade några av fördelarna med att producera biogödsel av kogödsel, vilket man gör i biogasanläggningen i Sävsjö: 

- Förbrukningen av handelsgödsel minskar eftersom kvävet blir mer lättillgängligt för växterna och även mängden ogräs minskar eftersom ”skräppafröer” inte överlever processen i biogasanläggningen.

Emil Linder på Bröderna Linders Åkeri kör in gödsel från lantbruk och sedan biogödsel tillbaka till gårdar.
- Jag tycker att det är bra att bidra till ett hållbart samhälle, sa han.

- Med långsiktiga styrmedel borde biogasproduktionen kunna öka i Sverige med tanke på att vi numera importerar biogas, menade Krister Ek, som är en av initiativtagarna till bildandet av Sävsjö Biogas AB.

FASTR på plats i Sävsjö

På biogasdagen var flera representanter från vårt projekt FASTR på plats på torget i Sävsjö. Veronika Johansson från Sävsjö kommun menade att ett projekt som FASTR är till stor hjälp i gemensamma frågor som kommunerna kan ha, till exempel kring förnybara drivmedel.
- FASTR underlättar samverkan då vi blir starkare tillsammans, sa hon.

Tanka biogas på väg mellan Sävsjö och Jönköping – vår praktikant testar

Just nu är projekt FASTR förstärkt av praktikanten Oskar Sundholm från programmet Globala studier vid Jönköping University. Oskar var med i Sävsjö och att gå från teori till praktik när man är student är nyttigt. Därför föll det på hans lott att tanka biogasbilen på vägen hem till Jönköping.
- Hittar du filmen på vår hemsida om hur enkelt det är att tanka biogas, Oskar? frågade Ulrika Lahti, delprojektledare i FASTR, när bilen rullade iväg från Sävsjö.
- Jodå, svarade Oskar och tittade direkt på filmen. Nu ska jag nog fixa att tanka bilen.

Sagt och gjort, vid närmsta biogasmack stannade de och Oskar satte på munstycket och vred om. Bilen blev fulltankad och Ulrika, som är rutinerad biogasbilförare, kunde lugnt stå och titta på.
- Det var ju lätt och det puffade inte så mycket, konstaterade en nöjd praktikant.