Biogasproduktionen igång i Hult

Biogasproduktionen igång i Hult

Oskar Sundholm, FASTR, Gunnar Holmstedt, HZI, och Gunilla Nilsson, FASTR, framför biogasanläggningen i Hult, söder om Jönköping.
Oskar Sundholm, FASTR, Gunnar Holmstedt, HZI, och Gunilla Nilsson, FASTR, framför biogasanläggningen i Hult, söder om Jönköping. Foto: Nils Lannefors, HZI

Nu har produktionen av biogas och jordförbättringsmedel kommit i gång hos HZI Jönköping Biogas AB i Hult utanför Jönköping. Där kan de ta emot allt ifrån hästgödsel till mat- och trädgårdsavfall och göra fossilfritt drivmedel till både bussar, sopbilar och personbilar.

En fin höstdag i början av oktober var projekt FASTRs Gunilla Nilsson och Oskar Sundholm på studiebesök på denna anläggning, som är en av Skandinaviens nyaste och modernaste biogasanläggningar.

- Den nya anläggningen kommer att minska växthusgasutsläppen med minst 15 000 ton per år, berättar Nils Lannefors och Gunnar Holmstedt, båda vid HZI Jönköping Biogas AB.

Under vintern hoppas vi i FASTR-projektet kunna arrangera ett studiebesök där, så att fler får möjlighet att ta del av denna intressanta verksamhet.