Dags att söka elstöd!

Dags att söka elstöd!

En stapel mynt med en klocka i bakgrunden.
Foto: Pexels.com

Nu är det dags att söka elstöd för dig med näringsverksamhet i elområde 3 eller 4. Regeringen har beslutat om ett stödpaket för företag som drabbats av höga elpriser. Här får du den viktigaste informationen att känna till.

Ansök mellan 30 maj och 25 september

Stödet söks hos Skatteverket mellan den 30 maj och den 25 september. För att kunna söka stödet måste du ha en verksamhet som har förbrukat el i elområde 3 eller 4. Rapporteringen av elförbrukningen i uttagspunkten under referensperioden oktober 2021-september 2022 görs av elnätsföretagen, du behöver alltså själv inte rapportera er förbrukning.

Elstödets belopp varierar beroende på elområde

Företag och organisationer i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme medan företag och organisationer i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Maximalt stödbelopp per företag och intressegemenskap

De företag som är stödberättigade kan få stöd om maximalt 20 miljoner kronor. Om företaget är del av en koncern så är det koncernen som totalt kan få maximalt 20 miljoner kronor. En koncern måste också lämna in alla sina företags ansökningar tillsammans vid ett tillfälle.

Andra belopp gäller för primärproduktion av jordbruksprodukter och fiskeri- och vattenbrukssektorerna (2,5 miljoner respektive 3 miljoner kronor).

Giltigt elnätsavtal senast 17 november 2022

Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022 för att kunna ansöka om elstöd. Företag som tecknat avtal efter detta datum får inget stöd. Företag med fastprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022, där samma fasta pris gällde den 24 februari 2023 samt där avtalet gällde för hela elförbrukningen är inte stödberättigade.

Fullständig information hittar du hos:

Skatteverket (Extern länk)