Digitaliseringsdag lockade företag inom tillverkningsindustrin

Digitaliseringsdag lockade företag inom tillverkningsindustrin

Ett tjugotal besökare i gula reflexvästar på AD-Plasts produktionslokal.
AD-Plasts VD Michael Jonsson berättar om företagets digitaliseringsresa inför andra företagsledare. Foto: Hillevi Magnell

Energikontor Norra Småland har tillsammans med Almi Jönköping och projektet Inkomst 4.0 arrangerat en digitaliseringsdag för små och medelstora företag inom Jönköpings län. Eventet lockade 16 företag inom tillverkningsindustrin som ville lära sig mer om digitalisering.

Digitaliseringen av samhället går fort, så även i de småländska skogarna där produktionsindustrin leder vägen framåt. Under ett event inom Almi Jönköpings projekt Inkomst 4.0 träffades företagsledare från små och medelstora tillverkande företag inom länet för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om hur de kan skapa bättre digitaliserade processer, öka maskinutnyttjandet och i slutändan höja kundvärdet.

Det diskuterades även hur insamlandet av data kan leda till energieffektivisering och hur företagen kan använda digitalisering för att locka och utbilda nästa generations industriledare och personal.

- Företag behöver hantera allt högre el- och  materialpriser samtidigt som de behöver minska sin klimatpåverkan. Denna digitaliseringsdag med fokus på att utnyttja resurser mer effektivt är vårt sätt att stötta företagen i dessa utmaningar. Dagen är även ett bra exempel på hur vi inom det företagsfrämjande systemet samverkar för att stärka företagens konkurrenskraft, säger Joel Runesson på Energikontor Norra Småland.

Under dagen guidade Michael Jonsson deltagarna på en rundvandring hos AD-Plast i Anderstorp för att ge exempel på hur de har nyttjat digitaliseringens möjligheter sin produktion. Michael satte redan på 1990-talet igång med automation och digitalisering vilket hittills bland annat resulterat i optimering av maskinutnyttjandet, automatiserade truckar (AGV) och effektivare administrativa flöden. Målet har alltid varit att höja produktionseffektiviteten och samtidigt göra det möjligt för personalen att arbeta med mer värdeskapande och stimulerande uppgifter.

Besöket arrangerades inom Energikontor Norra Smålands projekt RE:AGERA. 

Projekt RE:AGERA