Doktorander studerade biogaslösningar i Jönköpings län

Doktorander studerade biogaslösningar i Jönköpings län

Doktorander vid Linköpings universitet presenterar sitt arbete om biogaslösningar i Jönköpings län.
Fr.v. Mats Eklund, föreståndare Biogas Research Center (sittandes), Mette Axelsson, Rubens Perez Calegari och Sofia Dahlgren, alla tre doktorander.

I samband med Biogas Research Centers (BRC:s) stormöte i slutet av november redovisade doktorander från Linköpings universitet det arbete om biogaslösningar i Jönköpings län som de har ägnat sig åt under hösten.

Doktoranderna konstaterar i sitt arbete att gårdarna med kor ligger mer utspridda i Jönköpings län än de gör i till exempel Östergötland, vilket begränsar var det kan vara lämpligt att röta gödseln någonstans. Slutsatsen, enligt deras undersökning, är att en intressant placering i Jönköpings län, utifrån gödseltillgång, skulle vara mellan Värnamo och Gislaved. I den föreslagna anläggningen skulle man samröta gödsel och matavfall för produktion av biogas och biogödsel.

I sitt arbete har studenterna bland andra intervjuat Gunilla Nilsson, projektledare för vårt projekt FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

- Samverkan med universitet ger mycket intressanta infallsvinklar och kunskap som ger mervärde för länet, menar Gunilla Nilsson. Att Region Jönköpings län är medlem i det nationella forskningscentret sedan ett år ger redan kunskap tillbaka som vi kan sprida vidare genom FASTR.

Rapporten, som dock inte är färdigskriven och publicerad ännu, har titeln Biogas solutions in the region of Jönköping – Potential for production and market. 

Biogasfakta om Jönköpings län:
• 14 biogasproducenter 
• 53 GWh produceras
• 45 GWh används totalt i länet
• 146-240 GWh är biogaspotentialen i länet, varav den största delen är från gödsel från kor. Med rätt förutsättningar kan produktionen komma upp över 500 GWh biogas per år.

Läs gärna mer om:

Studenternas poster från presentationen (pdf-fil, 139 kB)

Projekt FASTR 

Biogas Research Center (Extern länk)