ENBYGG – viktig kunskapshöjare kring bygglagstiftningen

ENBYGG – viktig kunskapshöjare kring bygglagstiftningen

Byggkranar vid stort husbygge.

Den sista kunskapshöjande delen i projektet ENBYGG är avklarad och projektet går mot sitt slut.

Nu arbetar vi intensivt med att ta fram enkla checklistor och ett förklarande dokument som kan användas vid granskning av energibalansberäkningar vid bygglovsavdelningar. Ett parallellt material tas fram för kommunernas energi- och klimatrådgivare för användning vid rådgivning inför nybyggnation.

Allt kan hända under ett projekt, men helt oförutsett slog pandemin till och vi fick ställa om från fysiska möten till webbinarier. Ett delmål i projektet var just att träna på digitala möten och det målet har vi i projektet klarat med råge.

Webbinarier - svårigheter för vissa att delta

När vi gick över till webbinarier tappade vi tyvärr några deltagare. Anledningarna till det kan vara flera, men en är att tillgängligheten för att kunna delta på digitala möten är för dålig för tjänstepersoner inom några av kommunerna i länet, både när det gäller hårdvara och mjukvara. Detta gör tyvärr att tjänstepersoner i vissa organisationer missar viktig information och utvecklande kunskap.

Ny och viktig kunskap

Deltagarna har i projektet inhämtat teoretisk kunskap kring energibalansberäkningar, men också provat på att praktiskt ändra indata i energibalansberäkningsprogrammet TMF Energi, för att se vad som händer med den specifika energianvändningen vid förändringar i indata.

Nu vet vi vilken indata som påverkar en energibalansberäkning och vilken indata som är enkel att granska. En av projektets föreläsare, Amir Duzel från bsv arkitekter och ingenjörer AB, påtalade att det ofta är en så enkel sak som en felberäkning av omslutande area och tempererad area, vilket är information som man lätt får när man läser ritningarna.

Projektet har gett deltagarna kunskap som gör att både bygglovshandläggare, bygglovsinspektörer, Länsstyrelsen och energi- och klimatrådgivare kan verka för att det byggs energieffektiva byggnader i Jönköpings län.

Andra delar av landet intresserade av ENBYGGs upplägg

Projektets upplägg och innehåll har fått uppmärksamhet från andra delar av landet, som ser att konceptet skulle vara användbart även i deras kommuner för att öka kunskapen kring energianvändning i byggnader i bygglovsprocessen. Vi konstaterar att ett projekt av den här typen behövs nationellt för att stärka de tjänstepersoner som arbetar med just bygglovsprocessen och de som kan ge råd inför en nybyggnation.

Det är också viktigt att branschen vet vad som gäller vid bygglovsansökan, vilka handlingar som ska lämnas in och att det hanteras på samma sätt över hela landet. Nu arbetar vi därför för att kunna ta projektet vidare nationellt och att checklistorna ska komma till användning.

Läs mer om ENBYGG - Energikrav i bygglagstiftningen