Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Solel
Foto: Niklas Lydeen

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser, till exempel seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Det är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

– I Jönköpings län ökar intresset för solel, det märks inte minst på antalet deltagare vid de seminarier som anordnades av energi -och klimatrådgivarna förra året och intresset bara växer, säger Emelie Emanuelsson, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län.

Jobbar tillsammans

Energikontoret är en viktig delprojektledare för rådgivarnas uppdrag inte minst för att hitta samverkansformer med andra aktörer. Solsafarit tillsammans med länsstyrelsen under klimatveckan är ett gott exempel på samarbete.

 Energikontorets projekt kring hållbart resande och transporter ger också extra skjuts till energi -och klimatrådgivarnas arbete inom området. Tillsammans gör vi skillnad.

Hållbara transporter och solceller

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka.

Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor.

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.