Energikontoret mobiliserar med anledning av energiläget

Energikontoret mobiliserar med anledning av energiläget

Person som jobbar på gjuteri häller smält metall i en form.

Det rådande energiläget, med höga energipriser och risk för stor effektproblematik under vinterns kallaste dagar, har inte undgått någon. Så vad gör vi på Energikontor Norra Småland i detta läge?

Tar reda på företagens akuta behov

I länet och landet pågår nu febril aktivitet för att förstå företagens akuta behov för att klara vintern. Vi på Energikontor Norra Småland samtalar just nu med såväl näringslivsaktörer och branschorganisationer som med enskilda företag och offentliga organisationer med regionalt ansvar i frågorna. Det gör vi för att kunna navigera i vad som behövs och vem som gör vad. Vi gör oss också beredda att anpassa vår befintliga verksamhet för att kunna erbjuda vår kompetens där den som mest behövs.

Samlar och använder våra styrkor

En av våra styrkor är att vi finns nära dem vi verkar för samtidigt som vi stöttas upp av ett nationellt nätverk. I Sverige finns 16 energikontor som samtliga ingår i föreningen Energikontoren Sverige. Just nu kartlägger föreningen vilka resurser och kompetenser de olika energikontoren har. Med hjälp av denna inventering kommer vi lättare att kunna hitta, låna och nyttja kunskap och befintligt material från andra och anpassa till våra lokala behov. En annan av våra styrkor är vår förmåga att snabbfotat agera på de behov som offentliga och privata organisationer uttrycker. Två styrkor som nu kommer väl till pass.

På Energikontor Norra Småland har vi också ett tvärvetenskapligt team med kunskaper inom både energi- och beteendefrågor. Det är två kunskapsfält vi har stor nytta av för att kunna möta energikrisen med energieffektiviseringar och förändrade beteenden.

Erbjuder kostnadsfritt stöd till företag som behöver energieffektivisera

Vi har många års erfarenhet av att stötta företag med insatser på energieffektiviseringar och förnybar energi. Genom de satsningar vi har igång nu kan vi redan idag erbjuda kostnadsfritt stöd till små- och medelstora företag i länet. Till exempel kan vi, genom vårt projekt RE:AGERA, besöka er och hjälpa er att identifiera enkla energieffektiviseringsåtgärder. Vi kommer också att erbjuda gratis webbinarier med fokus på hur företag, här och nu, kan minska sin energianvändning utan större investeringar. Följ oss gärna på sociala medier eller anmäl er till vårt nyhetsbrev för mer information om när webbinarierna kommer.

Ger tips om hur arbetsgivare hittar stöd till medarbetare med ekonomiska utmaningar

Det finns anställda som nu upplever ekonomiska utmaningar i att ta sig till och från arbetet. Vi har i projektet ATTRACT tagit fram stödmaterial för smartare arbetspendling som vi gärna delar med oss av till arbetsgivare. Vi vill också tipsa om Energimyndighetens nylanserade sajt Husguiden. Där finns råd till dig som privatperson om hur du minskar dina energikostnader och det är ett bra första steg innan du tar kontakt med de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Många av de råd som ges i Husguiden går också att tillämpa i de flesta företag som inte har energikrävande processer eller andra specialregler att förhålla sig till.

 

RE:AGERA – projekt för energieffektivisering i företag

ATTRACT – projekt för smartare arbetspendling

Husguiden – råd från Energimyndigheten (Extern länk)

Anmälan till Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev (Extern länk)