Fler företag kan få sänkt skatt för energikostnader

Fler företag kan få sänkt skatt för energikostnader

Foto: Freepik

Nu kan fler företag ansöka och få sänkt energiskatt, även retroaktivt. Skatteverket har efter prövning i högsta förvaltningsdomstolen fått nya riktlinjer.

Syftet med den sänkta skatten är att främja svensk konkurrenskraft. Tidigare behövde din verksamhet i huvudsak vara industriell för att du skulle kunna få sänkt energiskatt men enligt de nya riktlinjerna behöver det inte vara så. Du kan dock bara få sänkt skatt på el och bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocesser i en industriell verksamhet. Till exempel kan ett butiksbageri nu ansöka och få sänkt energiskatt på de tillverkningsprocesser de har som förbrukar el eller bränsle.

Har du tidigare ansökt och fått avslag så kan du begära omprövning av beslut som är max 6 år gamla. Du kan få sänkt skatt upptill 3 år retroaktivt.

Det här gäller nu kring sänkt energiskatt. (Extern länk)