Framtidsspaning och workshop för klimatsmart byggbransch

Framtidsspaning och workshop för klimatsmart byggbransch

Bild: Freepik

Lyssna till Åsa Lindell från Byggföretagen som spanar in i framtiden och var med och hitta lösningar för klimatsmart byggande tillsammans med andra aktörer i branschen. Välkommen till Werket den 9e november!

Vi bjuder in till en späckad förmiddag där vi samlar olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, så som byggherrar, entreprenörer, arkitekter, konsulter, leverantörer och myndigheter för att jobba vidare mot en klimatneutral bygg- och fastighetssektor. Kanske är du den som sitter på kunskap, har fastigheter i behov av renovering och eller är den som förstår hur genomförande ska ske. Genom att dela kunskaper, utmaningar och lösningar kan vi inspirera varandra och hitta nya vägar framåt.

När och var?

Werket, Vallgatan, 553 16 Jönköping
Kl: 08.00 – 12.00

Agenda

08:00-08:15     Introduktion för dagen
08:15-09:00     CCBuild berättar om sitt verktyg för cirkulärt byggande.  Verktyget kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla medlemmar i nätverket CCC Jönköpings län under 2024.
09:00-09:30     Frukost
09:30-11:00     Workshop
11:00-11:45     Åsa Lindell, Byggföretagens nationella projektledare i klimatfrågor, berättar om framtiden

Under workshopen diskuteras olika aspekter av klimatsmart byggande, vi byter erfarenheter och lärdomar samt ser hur vi kan samarbeta för att nå våra gemensamma mål. Målet för dagen är att vi ska ha hittat vägar för samarbete som vi kan realisera i verkliga projekt.

Anmälan

Anmäl dig till Linda Gladh på linda.gladh@rjl.se.
Det finns även möjlighet att mingla vidare och äta lunch till självkostnadspris på Werket efteråt. Vill du göra det så ange det i anmälan tillsammans med eventuella kostpreferenser.

Mer information

Läs mer om CC Build (Extern länk)

Läs mer om CCC Jönköpings län (Extern länk)