Från noll till tre laddplaner i länet

Från noll till tre laddplaner i länet

Foto: Freepik

I takt med att klimatomställningen går framåt ökar kommuners behov av att ha en plan för laddinfrastruktur. Genom vårt projekt FASTR får tre av kommunerna i Jönköpings län nu stöd i att ta fram just det.

Utbyggd laddinfrastruktur är en av flera viktiga delar för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Allt fler kommuner i Sverige har eller håller på att arbeta fram planer för laddinfrastruktur, men i dagsläget har ingen av kommunerna i Jönköpings län någon. Som ett led i att snabba på omställningen till fossilfria transporter i länet genomför nu vi tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län en rad träffar för att stötta kommuner i framtagandet av laddplaner.

- Vi såg att vi kunde vara ett bra stöd i det praktiska genomförandet och i att kicka igång arbetet. Vi har ett metodstöd som vi lotsar kommunerna igenom samtidigt som de rent praktiskt får arbeta fram innehållet. Slutmålet är att de sen ska ha en färdig laddplan, säger Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Under våren kommer vi att besöka Nässjö, Sävsjö och Habo vid tre tillfällen vardera. Alla tre kommuner har nu haft sitt första lotsande möte. 

- Det har varit mycket värdefullt för oss att kunna komma igång med hjälp av kunniga medarbetare inom projektet FASTR. Vår ambition är att vi ska få fram en laddinfrastrukturplan som klargör olika aktörers roller, organisation och process i kommande utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen, säger Jan Sundman, kommundirektör i Habo kommun.

Vad är en laddplan?

En laddplan beskriver kommunens och näringslivets roll i arbetet med laddinfrastruktur samt om planen ska stimulera eller reglera laddinfrastruktur. Kommunens roll handlar ofta om att styra upp och sända signaler till marknaden, mer än om att faktiskt utföra.