GoMate tar fram nationella riktlinjer för fordonspooler vid boenden

GoMate tar fram nationella riktlinjer för fordonspooler vid boenden

Illustration elbil och elcyklar.

Demoprojektet GoMate är nu avslutat. Uppföljningsprojektet GoMate 2.0 tar frågorna vidare och ska ta fram nationella riktlinjer.

Demonstrationsprojektet GoMate – diversifierad elfordonspool för den förtätade staden är avslutat och slutrapporten kommer i slutet av maj, då projektet även har en projektkickout för projektgruppen. Under tiden arbetar uppföljningsprojektet GoMate 2.0 vidare med frågorna som finns kvar efter demonstrationsprojektet.

Nyligen godkände Energimyndigheten en ändring i projektet, vilket innebär att det inom projektet och under Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI:s) ledning ska tas fram nationella riktlinjer (kring dimensionering, utformning, kvalitetskrav, implementering med mera) för fordonspooler (både bil och cykel inklusive eldrift) vid boenden.

Bekvämlighet först! Det säger den första vetenskapliga artikeln från demonstrationsprojektet GoMate, som nu är publicerad. Den lyfter användarperspektivet och vad som krävs för att få upp användandet på elfordonspooler. Bekvämlighet har visat sig vara en viktig aspekt.

Läs gärna artikeln(Extern länk) (på engelska)