Hela RESAN fortsätter sin färd mot hållbara tjänsteresor och hållbar arbetspendling

Hela RESAN fortsätter sin färd mot hållbara tjänsteresor och hållbar arbetspendling

Cyklar parkerade i cykelställ.
Foto: Johan Werner Avby

I rådande tider när ännu fler tillfälligt får ställa om till ett mer flexibelt arbetsliv är resfria möten mer aktuellt än någonsin. Hela RESAN fortsätter sin färd mot hållbara tjänsteresor och hållbar arbetspendling.

Tematräff om policies och riktlinjer inom hållbart resande
På vår tematräff i Vetlanda den 12 mars deltog 16 personer, några på plats och några digitalt. Ämnet för dagen var policies och riktlinjer inom hållbart resande och det var intressant att höra hur olika organisationer arbetar med denna fråga. Kärnfrågor som ofta återkommer är hur det är möjligt att göra policies och riktlinjer till levande dokument hos arbetsgrupper och hur dokumenten revideras. Dessa frågor lyfte vi under dagen. Andra frågor som togs upp var vilka åtgärder som bör kopplas till dokumenten och hur man enklast går till politiskt beslut.

Delaktiga i omställningen av konferensen Mobilitet & Beteende
Hela RESAN var delaktig i att, med bara ett par dagars varsel, ställa om Gröna Bilisters nationella konferens Mobilitet & Beteende till ett digitalt format den 16-17 mars. Utmanande, men lyckat och en värdefull lärdom inför framtiden när alltmer digitaliseras.

Kommande tematräffar och kampanjer
Aktuellt i maj är ännu en tematräff med fokus på cykling. Om denna tematräff blir fysisk eller på distans återstår att se. Vi erbjuder deltagare i Hela RESAN att välja fritt bland kampanjer kopplat till resfria möten, cykeldagar för anställda och resebingo. Vi vill också påminna om att det fortfarande går att ansöka om både cykelställ och ytterligare kampanjmedel.

Mer info om våra kampanjer

Kommande ansökan om uppföljningsprojekt
Energikontor Norra Småland arbetar med en ansökan för ett uppföljningsprojekt när Hela RESAN under 2021 tar adjö. Projektidén handlar om att bli en attraktiv och jämställd region och en attraktiv arbetsgivare för hållbara resor och rör främst arbetspendling och nya arbetssätt. Är din organisation intresserad av att medverka? Vi söker både privata och offentliga organisationer i Jönköpings län som önskar ta steget vidare. Hör i sådana fall av er för mer kontakt till:

mattias.bodin@rjl.se