Hela RESAN intensifierar arbetet

Hela RESAN intensifierar arbetet

Car Bike Port utanför Spira i samband med Plusenergiforum 2018-10-18.
Car Bike Port utanför Spira i samband med Plusenergiforum 2018-10-18. Foto: Erhan Tershani

November är här och julen närmar sig vilket på sätt och vis också markerar ett avstamp för Hela RESAN. Med en avklarad kick-off, ny projektledare vid rodret och en del initiala administrativa uppgifter bakom oss kan vi fokusera på det projektet verkligen handlar om – att möjliggöra hållbara tjänsteresor och arbetspendling i Jönköpings län! Men vad innebär då det egentligen? Jo, naturligtvis att kartlägga, sprida och ta fram koncept för hållbart resande såväl som att stötta upp redan befintliga åtgärder.

Tillsammans med Region Jönköpings län har vi påbörjat arbetet klimatväxling som verktyg för att minska personalens flygresor och fossilbilsanvändande, ett knep som blir alltmer populärt bland offentliga aktörer. Värt att nämna i sammanhanget är också de länsorganisationer som redan infört klimatväxling men som nu tar steget längre och antar Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning(Extern länk) - bland annat Jönköpings kommun. Är din organisation härnäst?

Projektet Hela RESAN har även antagit rollen som cykelparkeringarnas väktare när ombyggnationer inom Region Jönköpings län diskuterats. Cykelparkeringarnas vara eller icke-vara blir en oerhört viktig fråga då bra placeringar nära ingångar, låsmöjligheter och tak undan regn och rusk starkt bidrar till om människor väljer att cykla till jobbet.  En annan viktig fråga för hållbart resande är när resan faktiskt inte genomförs alls. Kunskap och användning av resfria möten har god potential att minska människors resande helt och hållet. Hela RESAN driver frågan genom en rad åtgärder som vi kommer få ser mer av nästa år.

Just nu läggs grunden till många av de aktiviteter som kommer rulla nästkommande år. Bland annat cykelbibliotek, kampanjer, resfria möten och goda alternativ för landsbygd är frågor vi kommer titta närmare på. Enligt projektledare Hanna Olovsson kan vi se en bredd i hur hållbart resande påverkar oss alla; det är ett område som andas miljö men också sträcker sig vidare in i frågor om folkhälsa, ekonomi, personal, inkludering och tillgänglighet. Hur vi angriper frågorna beror mycket på efterfrågan och behov samt de frågor som våra partners vill att vi ska fokusera på lite extra.

Under hösten och i början av 2018 kommer vi främst att inrikta oss på våra pilotaktörer.  Samtidigt vill vi lyfta att alla små och medelstora företag som har intresse av att minska personalens miljöpåverkan, främja deras hälsa, spara värdefull tid samtidigt bidra till en bättre närmiljö är varmt välkomna att kontakta oss. Framöver kommer vi nämligen erbjuda reserådgivning för en liten summa, passa på att utnyttja vår hjälp.

Hela RESAN tipsar

Den 5 december är det stora cykeldagen i Vetlanda(Extern länk)! Det är Smålands turism ihop med Vetlanda kommun som anordnar en konferens om cykelturism. Vi ska dit, ses vi där?