Klimatveckan närmar sig

Klimatveckan närmar sig

Länets största vecka inom energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Årets upplaga av Klimatveckan hålls den 4 till 11 september och har den här gången temat "Meny för kropp och klimat".

Klimatveckan invigs av alla arrangörer och medlemsorganisationer i Klimatrådet klockan 12.00 onsdagen den 4 september. Därefter väntar en vecka fullspäckad med aktiviteter.

Klimatveckans närmare 40 aktiviteter runt om i hela länet möjliggörs av över 100 arrangörer. Alla aktiviteter är öppna och tillgängliga för alla som är intresserade och är kostnadsfria om inget annat anges.

Vi på Energikontor Norra Småland har givetvis aktiviteter under veckan:

  • Seminarium för fastighetsägare om besparingar och energieffektivisering (9/9)
  • Tävling: Hållbart resande på din arbetsplats (start 4/9)

Info om detta hittar du i Klimatveckans aktiviteter(Extern länk)

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Mer info om Klimatveckan(Extern länk)