Mer ekonomiskt stöd för energieffektivisering

Mer ekonomiskt stöd för energieffektivisering

Elmätare

Nu finns nya ekonomiska stöd för små och medelstora företag att söka för till exempel merkostnad vid energieffektivisering. Detta för att höja kompetensen hos personalen eller att ta in konsulthjälp och mycket mera.

En utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation ger företag som genomfört en energikartläggning en rad nya sätt att ta sitt energiarbete vidare. Företag kan få upp till 70 procent av kostnaden beroende på stöd. För de företag som själva arbetar med energieffektiva produkter eller tjänster finns också stöd att söka.

Möjligheten att söka stöd för företagen finns fram till och med 30 april 2020.
Ansökningen är uppdelad i sex perioder där den första perioden startade 28 maj och pågår till 31 augusti 2018. Nästa period startar 1 oktober.

Kortfattad information hittar du i pressmeddelandet, (Extern länk)
Mer information hittar du också i utlysningenFördjupande stöd för energieffektivisering.(Extern länk)

Har du frågor?

Har du frågor som inte besvaras av utlysningen eller av sidorna för Teknikutveckling och innovation eller vill diskutera om ett företag kan ansöka skicka dina frågor till fordjupadestudier@energimyndigheten.se

Inom nätverksprojektet kommer koordinatorer och energiexperter dessutom få ytterligare information under början av hösten.